HDSR start werken Eiland van Schalkwijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is gestart met verbreden van de Kanaalsloot West bij Houten/’t Goy. Ook legt het waterschap een natuurvriendelijke oever, een grote vijver en een vispassage aan.

Het werk aan de Kanaalsloot is één van de vele maatregelen uit het watergebiedsplan voor het gebied tussen de Kromme Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal.

De werkzaamheden zijn nodig om wateroverlast te voorkomen, het watersysteem te verbeteren en de aanvoercapaciteit van water voor de fruitteelt op het Eiland van Schalkwijk te vergroten.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is voor het grootste deel eigenaar van de vrijkomende grond bij de werkzaamheden. Deze grond wordt ter plaatse verwerkt om het naastgelegen agrarisch perceel te verbeteren.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Europese Unie. De werkzaamheden lopen door tot eind maart.

Bekijk meer over:

Weer

  • Zondag
    30° / 14°
    10 %
  • Maandag
    30° / 15°
    20 %
  • Dinsdag
    30° / 16°
    30 %
Meer weer