Risico%27s+emissie+op+erf+groot
© john oud

Risico's emissie op erf groot

Experts van Wageningen UR, DLV Plant en CLM hebben de belangrijkste emissieroutes in de open teelten vastgesteld. Nog steeds worstelen waterschappen en drinkwaterbedrijven met te hoge gehaltes aan gewasbeschermingsmiddelen in het water.

Uit het onderzoek valt op dat in alle sectoren, van akkerbouw tot fruitteelt, de emissierisico’s bij handelingen op het erf groot kunnen zijn. Denk daarbij aan het reinigen van de spuit en het reinigen van fust in de diverse teelten, of het uitvoeren van bolontsmetting in de bollenteelt.

De stakeholders - van landbouw en industrie tot waterwereld - willen de knelpunten oplossen. Dat willen ze bereiken door de emissieroutes vast te stellen en door effectieve maatregelen te borgen via het project Water ABC.

Locaties en activiteiten

Over emissieroutes lopen de meningen uiteen. Voor de akkerbouw, maïs-, bloembollen-, boom- en fruitteelt is nu een overzicht gemaakt van de belangrijkste emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Hierbij is vastgesteld op welke locaties emissie kan ontstaan en bij welke activiteiten.

Per locatie zijn ook de verschillende emissieroutes in kaart gebracht (uitspoeling, afspoeling, drift). Het risico op normoverschrijding is per route ingeschat, evenals het deel van de bedrijven waarop deze emissie plaatsvindt.

Posters

In het rapport ‘Emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater’ hebben PPO en het kennisbureau CLM de routes uitgebeeld in overzichtelijke posters en aansprekende schema's, die voor iedereen beschikbaar zijn via www.waterabc.nl.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer