De+Lange%3A+%E2%80%98Ganzen+geen+Europees+probleem%E2%80%99
© Ida Hylkema

De Lange: ‘Ganzen geen Europees probleem’

In Nederland wordt te vaak onterecht naar Brussel gewezen als reden waarom een regeling niet kan worden versoepeld. Dat geldt zeker ook voor de aanpak van de ganzenproblematiek, stelde Europarlementariër Esther de Lange vrijdagmiddag vast.

De Lange was aanwezig op een bijeenkomst op het melkveebedrijf van Jappie Wijnja in Boornzwaag. Daar werden politici, pers, natuurorganisaties en andere betrokkenen bijgepraat over de stand van zaken wat betreft de aanpak van zomerganzen. De ganzenoverlast kost Wijnja maandelijks netto €?1000, zo heeft hij berekend.

Soepelere regels

Duidelijk werd dat er soepeler regels nodig zijn om de ganzenoverlast aan te pakken. De ganzen vangen en doden in de ruiperiode wordt als doelmatige methode gezien, maar de regelgeving laat dit nog niet toe.

Motie

Een motie van de CDA-Statenfractie om alvast een pilot te starten met het vangen van ganzen, kreeg geen meerderheid in Provinciale Staten. De Statenleden willen de aanpak van de ganzenproblematiek meenemen in de discussie over de Nota Natuur.

Toestemming

De roep om dit jaar nog een pilot op te zetten en zo ervaring op te doen is groot, zowel vanuit LTO Noord als het Faunafonds, de jagersorganisatie KNJV en de Faunabeheereenheid (FBE). De natuurorganisaties zegden toe hun terreinen open te zullen stellen voor een proef met het vangen van ganzen. Het wachten is nu op toestemming van de provinciale en nationale politiek.

Ida Hylkema

Weer

 • Dinsdag
  9° / -2°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer