Adema haalt bezem door voorwaarden GLB-premie

Demissionair landbouwminister Piet Adema schrapt een aantal verplichtingen die samenhangen met GLB-NSP-premies. Hiermee geeft hij invulling aan de grotere flexibiliteit die de Europese Commissie lidstaten biedt bij de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Adema+haalt+bezem+door+voorwaarden+GLB%2Dpremie
© Dirk Hol

Een conditionaliteit voor de GLB-premie die per 1 augustus komt te vervallen, is de verplichte bodembedekking (GLMC 6) voor kleigrond in de periode van 1 augustus tot 30 november. Deze verplichte winterbedekking op kleigronden is een maatregel die alleen is opgenomen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor Nederland en niet in andere regelgeving.

Als reden om dit op te heffen geeft Adema op dat positieve effecten van winterbedekking vooral zijn te behalen op zand- en lössgronden. Deze verplichting schrappen op kleigrond biedt verlichting aan agrariërs zonder het doelbereik significant te schaden.

In dezelfde periode gelden ook de voorwaarden voor een vanggewas inzaaien na de teelt van mais en beperkingen voor grasland of blijvende teelten vernietigen. Deze blijven van toepassing.


Herstellen grasland

Verder vervalt het algehele ploegverbod van ecologisch kwetsbaar blijvend grasland (GLMC 9) in de habitatrichtlijngebieden. Het is straks toegestaan om beschadigd grasland te herstellen Dit kan ingaan zodra de wijziging van het NSP is goedgekeurd door de Europese Commissie. Adema verwacht dit in oktober 2024 te verkrijgen.

Het al aangekondigde einde aan de verplichting tot het aanhouden van niet-productief areaal (GLMC 8) gaat in vanaf 1 januari 2025. Dankzij een uitzonderingsregel is dit ook al dit jaar mogelijk.


Stimuleren biodiversiteit

Met een ecoregeling blijft Nederland niet-productief areaal wel stimuleren, omdat dit bijdraagt aan de biodiversiteit op het platteland.

Een andere aanpassing is het vervallen van de controles en sancties vanuit het GLB voor kleine agrarische bedrijven tot 10 hectares. Wel blijven deze boeren en tuinders verplicht om de conditionaliteiten na te leven en kan daar nog steeds op worden gecontroleerd.


Adema heeft bij zijn keuzes een afweging gemaakt tussen de door de Europese Commissie geboden mogelijkheden. 'Het is mijn overtuiging dat ik met het doorvoeren van deze vereenvoudigingsmogelijkheden de boer op het erf tegemoetkom zonder de uitvoering te zwaar te belasten of het doelbereik van het GLB te schaden.'

De verplichte gewasrotatie (GLMC 7) vervangen door gewasdiversificatie neemt de minister niet over. Door andere regelgeving levert dit voor telers maar beperkt voordeel op, stelt Adema. Maar daar staan wel een aanzienlijke administratieve en controlelast tegenover.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 11°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
Meer weer