Renure biedt kansen voor akkerbouw, mits het past bij gewasteelt

De akkerbouwsector is matig positief over kunstmestvervanger renure. De sector kan er wat mee, mits het past bij de bedrijfsvoering. Voldoende concentratie, geen ongewenste zouten, een lage prijs en gemakkelijke logistiek wegen mee.

Renure+biedt+kansen+voor+akkerbouw%2C+mits+het+past+bij+gewasteelt
© Jorg Tönjes

Opwerken van stikstof uit mest levert renure (REcovered Nitrogen from manURE). 'Renure biedt vooral soelaas voor de veehouderij', zegt Romke Postma, bemestingsdeskundige van het Nutriënten Management Instituut (NMI) in Wageningen. 'Akkerbouwers lopen niet zo vaak tegen de gebruiksnormen op met stikstof en daardoor is de behoefte bij hen minder groot.'

Renure geeft de veehouderijsector een ontsnappingsmogelijkheid bij de afschaffing van derogatie. Bij een gebrek aan plaatsingsruimte op het eigen bedrijf of in de directe omgeving kunnen ze overtollige stikstof afvoeren.

Postma leverde de afgelopen tijd informatie aan Brussel over de technische kant van renure in de landbouw. Dat het product een kunstmestvervanger is, vindt hij logisch. Dit met het oog op de samenstelling, de productie en de werking.

Lage prijs vergeleken met kunstmest en geen uitspoeling door vorm

Herre Bartlema, Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting

Door de wettelijke status als kunstmestvervanger kan er afzet ontstaan buiten de dierlijke meststroom om. Postma zegt dat de plantaardige sector, praktisch gezien, net zo goed kan werken met de dunne fractie uit dierlijke mest.

In volumineuze producten ziet Postma geen goede kansen. Hij denkt dan ook dat ammoniumsulfaat als concentraat logistiek en bij de aanwending de beste mogelijkheden heeft. Beleidsmedewerker Arjen Brak van LTO Nederland wijst ook op de praktische kanten voor gewastelers.


Kansrijk

Voorzitter Herre Bartlema van het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting (NCOK) maakt plantaardige sectoren liever enthousiast voor de toepassing van renure. Hij ziet toepassing daarvan als onderdeel van de verandering waarin de sector over meststoffen gaat denken.

'In de aanvoer van stikstof als plantenvoeding gaat veel veranderen. Grofweg kan je zeggen dat we een kwart van die stikstof gaan vervangen door de teelt van vlinderbloemigen, een kwart minder nodig gaan hebben door preciezer te bemesten en een kwart uit luchtwassers gaan toepassen. Een laatste kwart komt uit industriële bronnen, waarbij we ook nog renure hebben en later humanure, dus uit menselijke rioolstromen.'

Misschien zijn we de afgelopen jaren wel te weinig bezig geweest met de mogelijkheden die ontstaan door renure, denkt Bartlema. Hij ziet kansen in het blenden van deze kunstmestvervanger bij het uitrijden van drijfmest met de sleepslang (evenveel fosfaat en meer stikstof in de mix) en met precisietoepassing.

Verspreid over Zuid-Nederland hebben al wat loonwerkers en akkerbouwbedrijven ervaring opgedaan met zwavelzure ammoniak en spuiloog in aardappelen, suikerbieten en tarwe. Bartlema denkt dat de voordelen opwegen tegen de investeringen in de techniek.


Een verschil met kalkammonsalpeter (KAS) is dat renure geen nitraatmeststof is, maar een ammoniakale vorm heeft. Bartlema: 'Geen nitraat is geen uitspoeling. Voor het gewas is de waarde hetzelfde, maar je hebt geen verliezen. Met nauwkeurigheid kan je de opbrengsten zelfs beter maken.'

Dat er ook zwavel in zit is een voordeel, meldt Bartlema. 'Zeker nu daar minder van uit de lucht komt. Daardoor kunnen gewassen weleens wat zwaveltekorten tonen. Ik denk dat je wel 20 procent zuiniger kunt zijn met stikstof, maar je moet wel goed de pH in de gaten houden.'

Bartlema denkt dat de behoefte aan bekalking meevalt, omdat er ook zuiniger met stikstof gedaan wordt.


Kostprijs

De kostprijs is volgens de NCOK-voorzitter een ander argument voor renure. De prijs van een kilo stikstof uit kunstmest ligt ongeveer op het dubbele van die van renure. Renure zou indirect voor wat prijsdruk op de kunstmestmarkt kunnen zorgen. De dierlijke sector neemt in het kostenplaatje nog wel grotendeels de verwerking voor zijn rekening. Renure is niet goedkoper om te maken.

Bartlema zegt dat rondom renure nog niet voldoende aandacht en kennisverspreiding is geweest. Onderzoek besteedde er weinig tijd aan. Hij denkt dat er een taak ligt voor het bedrijfsleven en BO Akkerbouw. 'Onafhankelijke voorlichting hierover lijkt mij vereist.'


De ultieme toepassing van de meststof is volgens Bartlema de combinatie met druppelirrigatie: fertigatie. 'Hierbij is ervaring opgedaan door Loonbedrijf Kuunders, Mechanisatiebedrijf Daar en landbouwtoeleverancier Van Iperen. Ze testten dit onder meer in mais. Meer informatie hierover wordt bekendgemaakt op de Aardappeldemodag en op 21 november 2024 bij een bijeenkomst van het Netwerk Fertigatie.'

Hoewel Bartlema nog wel vraagtekens hoort bij de plantaardige teelt, denkt hij dat de weg naar toepassing van vloeibare mest in ieder geval ingezet is. KAS is nog altijd marktleider in stikstofmest in Nederland, maar het aandeel in het gebruik daalde al wel met een kwart in de afgelopen jaren.

'Vloeibaar heeft zo veel voordelen in de teelt dat het wel doorzet. De essentie is voorlichting voor meer gebruik in de plantaardige sectoren', besluit Bartlema.


LTO Nederland: akkerbouw zoekt nog naar toepassing renure

'Renure is een kans voor de akkerbouw, maar dan moet het wel passen binnen de randvoorwaarden van akkerbouwers', zegt beleidsmedewerker Arjen Brak van LTO Nederland. Hij stelt verder dat de sector vooral zoekende is als het gaat om toepassing van de kunstmestvervanger. 'In de huidige benadering is renure een oplossing voor de melkveehouderij. Wij willen graag producten met meerwaarde voor de akkerbouw. Telers zien nu meer in onbewerkte runderdrijfmest en ruige mest. Om aantrekkelijk te zijn voor de akkerbouw moet renure voldoende stikstof bevatten en weinig zout en kali. Korrelvorm sluit ook beter aan bij de vraag van plantaardige sectoren.' Behalve scepsis is er ook bewustzijn bij de akkerbouw dat herwinbare grondstoffen in de toekomst nodig zijn. Brak denkt dat er nog jaren nodig zijn om genoeg renure te kunnen produceren. Stikstofkunstmest uit hernieuwbare energie is ook in ontwikkeling.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 11°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
Meer weer