Organisaties pleiten voor aanpassingen in Europees renure-voorstel

LTO, POV, NAJK en NMV hebben samen een zienswijze ingediend met enkele praktische aanpassingen op het voorstel van de Europese Commissie voor de toelating van renure.

Organisaties+pleiten+voor+aanpassingen+in+Europees+renure%2Dvoorstel
© Delphy

De belangenorganisaties stellen dat de aanpassingen nodig zijn om renure met succes en impact in de landbouw te kunnen implementeren. In een verklaring zegt LTO nogmaals verheugd te zijn over de toelating door de Europese Commissie als veelbelovende stap waarvoor veel organisaties zich hebben ingezet.

In de visie van LTO, POV, NAJK en NMV biedt renure, als product uit dierlijke mest, een belangrijk, duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor kunstmest. De organisaties zijn blij dat de Europese Commissie de criteria van wetenschappelijk instituut Joint Research Centre erkent en toepast.

Het houdt op hoofdlijnen in dat renure-producten moeten aansluiten op de behoefte van bodem en plant, waarbij het essentieel is dat renure breed kan worden ingezet op alle gronden en gewassen. LTO noemt het daarbij vanzelfsprekend dat bij de toepassing van deze kunstmestvervangers milieu- en waterkwaliteit in ogenschouw worden genomen.


Toepassing techniekneutraal

Toch zijn er vanuit het perspectief van LTO en de drie andere organisaties enkele aandachtspunten voor het gebruik van renure waarvoor nu een zienswijze is ingediend. Daarin stellen ze onder meer dat de toepassingen techniekneutraal zouden moeten zijn en dat de techniek-productcombinaties nooit een beperking mogen zijn voor de toelating.

Verder pleiten LTO, POV, NAJK en NMV voor het schrappen van de pathogeneneis. Zij achten de eis voor extra hygiënisatie overbodig omdat renure toch vooral is bedoeld voor lokale toepassingen. Ook willen ze af van de gebruiksnorm van maximaal 100 kilo per hectare voor renure. De organisaties wijzen erop dat er ten opzichte van kunstmest geen extra risico is op nitraatuitspoeling en stellen dat de gebruiksnorm het gebruik onnodig complex maakt.

Ook vragen de organisaties om het schrappen van de paragraaf over dieraantallen en mestproductie omdat er geen causaal verband is en omdat dit op lidstaatniveau al wordt gereguleerd. Tot slot staat in de zienswijze dat aanvullende voorzorgsmaatregelen in en rond Natura 2000-gebieden en in de buurt van drinkwaterwinpunten niet nodig zijn omdat de uitspoeling van kunstmest en renure aan elkaar gelijk zijn.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  18° / 12°
  70 %
 • Zaterdag
  18° / 13°
  60 %
 • Zondag
  19° / 12°
  75 %
Meer weer