Bodemschimmels zorgen voor schade in suikerbieten

Bodemschimmels gedijen goed bij de natte omstandigheden van dit voorjaar. Volgens bieteninstituut IRS wordt de schade die ze veroorzaken nu zichtbaar in suikerbieten. Op vroeg gezaaide percelen worden afdraaiers door aphanomyces gevonden, terwijl op laat gezaaide percelen naast aphanomyces pythium voor plantwegval zorgt.

Bodemschimmels+zorgen+voor+schade+in+suikerbieten
© IRS

Aphanomyces zorgt nu voor problemen omdat het bietenwortels infecteert onder vooral natte omstandigheden. Kenmerkend voor deze bodemschimmel zijn afdraaiers. Dat zijn planten waarbij de wortels insnoeren op de grens tussen de grond en de lucht. Bij een sterke insnoering breekt de wortel af en valt de plant weg. Tot het twaalfbladstadium kan plantwegval optreden.

Wat betreft de bestrijding van aphanomyces is er volgens IRS niet veel mogelijk. Wel beschermt een zaadbehandeling met hymexazool suikerbieten de eerste vier weken tegen aphanomyces. Als de bodemschimmel daarna nog toeslaat, is er niet veel tegen te doen. Door te zorgen voor een voldoende hoge pH en een gewasrotatie van 1-op-4 of ruimer kunnen de omstandigheden voor aphanomyces zo ongunstig mogelijk worden gemaakt. Daarnaast zijn een goede afwatering en bodemstructuur belangrijk, meldt IRS.


Zuurstofgebrek

Pythium doet het goed bij nattigheid en als er zuurstofgebrek is in de bodem door verslemping, korstvorming of natte omstandigheden. Bij een infectie met deze bodemschimmel worden bietenwortels glazig en krijgen ze bruine tot zwarte verkleuringen. Daarna sterven de wortels af en vallen planten weg. Pythiumaantasting stopt als de bietenplant twee echte blaadjes heeft.

De hymexazoolzaadbehandeling werkt de eerste maand ook tegen pythium, maar door de slechte weersomstandigheden ontwikkelden de bieten traag en waren ze nog te klein toen hymexazol was uitgewerkt. Volgens IRS is er nu niets anders te doen aan de schimmel dan wachten tot de planten erdoorheen groeien. Ook voor pythium geldt dat een goede bodemstructuur en afwatering helpen om de schimmel te voorkomen of verminderen.


Alert zijn op bladschimmels

Ondertussen zijn er in Nederland al diverse bietenpercelen te vinden waar het gewas dicht of bijna dicht staat. IRS wijst telers er daarom op alert te zijn op bladschimmels, omdat de eerste aantasting zich vaak na het sluiten van het gewas aandient.

Bladschimmels treden op bij een gunstig microklimaat wat makkelijker ontstaat in een gesloten gewas. Bij onregelmatige percelen adviseert IRS om in elk geval de gesloten gedeelten wekelijks te controleren. Dit voorjaar zijn de verschillen in ontwikkeling van bietengewassen tussen percelen in dezelfde regio groot.

Voor alle bladschimmels geldt dat de schadedrempel wordt overschreden als de eerste vlekjes in het perceel verschijnen. Vaak worden vlekjes één tot twee weken na infectie zichtbaar. IRS adviseert om een bespuiting met een fungicide uit te voeren op het moment dat de eerste vlekjes verschijnen, tenzij het een perceel betreft met een moeizame beheersing of een hoge cercosporadruk. Ook bij het gebruik van de middelen Charge of Serenade is het beter om eerder te spuiten.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
Meer weer