Geïntegreerde onkruidbeheersing is mogelijk in suikerbieten en cichorei

Niet meer standaard spuiten, maar onkruid geïntegreerd beheersen. Daar werkt de pilot 'Toekomstgerichte onkruidbeheersing in suikerbieten en cichorei' aan. Het kan, zo toonden vier Cosun Onkruid Platforms verspreid in Nederland in 2023 aan. Maar er zijn beperkingen.

Ge%C3%AFntegreerde+onkruidbeheersing+is+mogelijk+in+suikerbieten+en+cichorei
© Arno Engels

De helft minder aan actieve stof gebruiken in vergelijking met de periode 2015-2017, geïntegreerde onkruidbeheersing breder inzetten en grondstofzekerheid borgen, ofwel suikerbieten en cichorei op lange termijn nog rendabel kunnen telen. Deze doelen streeft de pilot 'Toekomstgerichte onkruidbeheersing in suikerbieten en cichorei' na.

'De meeste winst valt te behalen in reductie van herbiciden', vertelt pilotleider Suzanne Engel van Groeikracht Cosun. 'Telers willen ook zelf de milieubelasting verlagen, maar iedere teeltwijze moet voor hen wel uitvoerbaar zijn.' Tot 2018 werd mechanische onkruidbestrijding beperkt toegepast in suikerbieten en cichorei. Zo'n bestrijding is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, zo is vorig jaar geleerd in de pilot.

De werkdruk bij loonwerkers heeft bovendien een grote invloed op het slagen van behandelingen. 'Vorig voorjaar was de werkdruk hoog, omdat het seizoen laat begon door kou en nattigheid', aldus Engel. 'Het moment van handelen is heel belangrijk, net als de afstelling van werktuigen.'


Eerste kiemgolf

Door het late voorjaar was het niet mogelijk de eerste kiemgolf van onkruid mechanisch op te ruimen met een vals zaaibed. De bieten moesten meteen worden gezaaid om geen groei en opbrengst te verliezen. Een vals zaaibed past wel in een geïntegreerde onkruidaanpak, zo was in 2022 al in de pilot gebleken.

Zo'n aanpak is vorig jaar op praktijkschaal getest op vier locaties in Nederland: in het zuidwesten op kleigrond, in het zuidoosten op zand, in het noordoosten op lichte grond en in de polder op klei. Dit zijn Cosun Onkruid Platforms, met ondernemers die lid zijn van de coöperatie en zowel suikerbieten als cichorei telen.


Pilot geïntegreerde onkruidbestrijding in suikerbieten.
Pilot geïntegreerde onkruidbestrijding in suikerbieten. © Arno Engels

Op iedere locatie zijn vier alternatieve strategieën van onkruidbeheersing uitgevoerd en vergeleken met de gangbare strategie van volvelds gemiddeld vier keer per seizoen spuiten:
• Enkel rijenspuit toepassen
• Vijf keer spuiten en schoffelen
• Twee keer spuiten en Ecorobotix
• FarmDroid inzetten

Alle vier de alternatieven leiden tot minder milieubelasting en zijn daarmee duurzamer dan gangbaar. Dit is berekend op basis van de CLM Milieumeetlat.


Kost meer arbeid

'Met geïntegreerde onkruidbeheersing en het gebruik van minder middel kun je echt wel ver komen', zegt Engel overtuigd. 'Maar het kost meer arbeid. En wat zijn het energiegebruik en de CO2-uitstoot op de akker? Hier is meer vraag naar vanuit de afzetketen.' De impact van grondbewerking op de biodiversiteit wordt nog onder de loep genomen. Zo ook de invloed van gerst zaaien op natuurlijke vijanden van bladluis. 'Bladluizen dragen vergelingsvirus over in het gewas.'

Ecorobotix is een spotspray-systeem waarvan sinds vorig jaar tientallen machines in de praktijk werken. Deze hebben een capaciteit van 2,5 tot 3 hectare per uur uur en kunnen zorgen voor een middelenreductie tot 95 procent. De FarmDroid is een robot die het gewas zaait en precies om het zaadje heen schoffelt, of elk onkruidplantje bespuit met een lage dosering.


Inzet van robots

Twee robots zijn vorig jaar ingezet, een in het zuidoosten en een in het zuidwesten van Nederland. De rijsnelheid is beperkt tot 0,8 tot 1 kilometer per uur. De schoffelresultaten vielen vorig jaar niet mee, de robot werkt elektrisch en wordt gevoed door zonnepanelen bovenop. Hij heeft voldoende kracht nodig om onkruid uit de grond te trekken.

Groeikracht Cosun is van plan een andere praktijkrijpe robot te testen; de LaserWeeder afkomstig uit de Amerikaanse landbouw, die ook Vertify in de tulpen gaat uitproberen. De pilot 'Toekomstgerichte onkruidbeheersing in suikerbieten en cichorei' wordt uitgevoerd door Groeikracht Cosun.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  23° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 13°
  20 %
Meer weer