Areaal agrarisch natuurbeheer kan meer dan verdubbelen

Agrarisch natuurbeheer krijgt er van het beoogde nieuwe kabinet een flinke som geld bij. De verviervoudiging van het budget betekent dat wachtlijsten van boeren kunnen worden weggewerkt. Wel vraagt het van de collectieven een enorme inspanning.

Areaal+agrarisch+natuurbeheer+kan+meer+dan+verdubbelen
© dirk hol

Het beoogde kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB maakt vanaf 2026 jaarlijks structureel 500 miljoen euro vrij voor agrarisch natuurbeheer. Deze forse verhoging betekent dat het areaal waarop boeren meer ruimte vrijmaken voor flora en fauna van nu 115.000 hectare met een paar 100.000 hectare kan groeien.

Voorwaarde voor die groeispurt is dat de complexiteit in de regelgeving verdwijnt, zo werd duidelijk tijdens een congres over groene en blauwe diensten vorige week in het Drentse Emmen. Ook is een betere afstemming met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nodig.

Collectieven zouden graag zien dat een deel van het extra budget, dat volgens het hoofdlijnenakkoord vanaf 2026 beschikbaar komt, naar voren wordt gehaald om de organisaties die de nieuwe natuurboeren moeten ondersteunen te versterken.


Mooi gebaar

'Het budget wordt een factor vier van wat er nu beschikbaar en dat is wel een uitdaging', zegt directeur Wiebe Bouma van Landschapsbeheer Friesland. 'Het is een mooi gebaar, maar van het transitiegeld om te extensiveren is niks over. Dat vind ik wel een bijzondere keuze.'

Voorzitter Marije Klever van BoerenNatuur is blij dat er structureel meer geld gaat naar agrarisch natuurbeheer. 'We stropen de mouwen op en gaan ermee aan de slag. Boeren hebben voor natuurbeheer langjarig perspectief nodig.'


Een manier om de complexiteit uit de regelgeving voor collectieven te halen, is om ook bij agrarisch natuurbeheer over te stappen op doelsturing. In een pilotproject in Limburg werden hiermee goede resultaten geboekt.

In de pilot werd het te bereiken natuurdoel belangrijker dan de vooraf afgesproken maatregelen die de individuele boeren moeten nemen. Hierdoor kan flexibeler worden omgegaan met onverwachtse omstandigheden, waardoor bijvoorbeeld agrarische werkzaamheden kunnen botsen met wat goed is voor het natuurbeheer.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer