Pilot Zuid-Hollandse telers voor schoner water

Telers in de Zuid-Hollandse Duin- en Bollenstreek werken in de pilot 'Regiocertificering in Duin- en Bollenstreek' samen met de overheid voor verduurzaming en een betere waterkwaliteit. De pilot wordt gefinancierd door provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, gebiedspartners en sectororganisaties zoals LTO en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur.

Pilot+Zuid%2DHollandse+telers+voor+schoner+water
© Niels van der Boom

De pilot 'Regiocertificering in Duin- en Bollenstreek' heeft als doel verduurzaming van de teelt en een betere waterkwaliteit door minder meststoffen en minder gewasbeschermingsmiddelen in de bodem en in het oppervlaktewater. 'Er is brede steun voor deze pilot vanuit de gebiedspartijen zoals telers, waterschap en LTO', zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Water Jeannette Baljeu (VVD). 'Daar ben ik ontzettend blij mee, want dit project kan baanbrekend zijn voor de verduurzaming van de grondgebonden sierteelt in Nederland. Het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water staat daarbij centraal.'

Het plan is om vier pilotgroepen te hebben met in totaal vijftig bollen-, bloemen- en boomtelers. Dit jaar gaan de eerste groepen met de pilot aan de slag. De telers delen met elkaar informatie over genomen maatregelen in hun bedrijfsvoering en welke stoffen weglekken naar grond- en oppervlaktewater. Om de administratieve last zo laag mogelijk te houden, maken zij hierbij gebruik van informatie uit bedrijfsinformatiesystemen en certificaten die nu al worden gebruikt.


Welke spuittechniek

Telers leren van elkaar door te bespreken waar onderlinge verschillen vandaan komen. Aan bod komen vragen zoals: welke middelen kies je, welke hoeveelheden gebruik je en wanneer en met welke spuittechniek pas je ze toe? Op deze manier ontstaat er inzicht in de mogelijkheden om de milieubelasting te verminderen en uiteindelijk terug te dringen tot nagenoeg nul.

Het traject neemt drie jaar in beslag. Elk jaar volgt er een rapportage met de stand van zaken en de vorderingen die zijn gemaakt. Daarbij is er aandacht voor geleerde lessen op het gebied van bedrijfsvoering, effectieve verduurzaming en hoe overheidsbeleid ondersteunend kan zijn. Zo wordt voor iedereen zichtbaar wat de stand van zaken is bij de verduurzaming van de open teelten.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  22° / 12°
  20 %
Meer weer