'We leren de percelen steeds beter kennen'

Melkveehouder Rob Wientjes en akkerbouwer William van der Heijden uit Sint Anthonis werken in het Boeren Innovatie Netwerk al langere tijd samen om via rotatie op hun percelen de bodemgezondheid te verbeteren en grondvoorbereiding te realiseren voor hun gewassen. 'We leren onze percelen steeds beter kennen', vertelt Wientjes.

%27We+leren+de+percelen+steeds+beter+kennen%27
© Job Hiddink

Wat is nodig om de beschikbaarheid van water en de waterkwaliteit op zandgronden onder de knie te krijgen? Die vraag stond onlangs centraal tijdens een kennisdeelevent van AgroProeftuin De Peel in Volkel. Een van de casussen die werd besproken, is de samenwerking tussen Wientjes en Van der Heijden.

Samen met nog vier andere veehouders, akkerbouwers en groentetelers maken zij deel uit van het Boeren Innovatie Netwerk van AgroProeftuin De Peel. 'Het is een mooi proces, waarbij we veel leren van elkaar', zegt Wientjes.

Zijn bedrijf telt 130 melkkoeien en heeft 45 hectare land in gebruik. 'Dat is voornamelijk grasland met klaver. Daarnaast telen wij bieten en snijmais. Het mooie van klaver is dat het meer stikstof in de bodem vastlegt, waardoor minder uitspoeling plaatsvindt.' Wientjes voegt toe dat ook de eiwitopbrengst per hectare stijgt, dat klaver langer groen blijft en dat vocht langer wordt vastgehouden in de bodem.

Je krijgt inzicht in wat zich afspeelt in de grond en kunt leren van collega's

William van der Heijden, akkerbouwer in Sint Anthonis

Sparren en kennisdeling

'We doen in het Boeren Innovatie Netwerk geen wereldschokkende dingen, maar weten wel steeds beter wat we moeten doen om stikstofuitspoeling tot een minimum te beperken', stelt Wientjes. 'Daarbij is het fijn om te kunnen sparren met de mensen van WUR Open Teelten en adviesbureau Van Tafel naar Kavel en om gebruik te kunnen maken van hun kennis en input.'


Als voorbeeld noemt hij een perceel grasland waar Van der Heijden een jaar later aardappelen op heeft verbouwd. 'De uitdaging is om het stikstof dat is opgeslagen in de graszoden, te benutten voor de aardappelteelt en om de beschikbare mest optimaal in te zetten. In het eerste jaar besloten we het grasland in het najaar al te woelen, zodat we de aanwezige stikstof in de bodem optimaal konden benutten voor de teelt van aardappelen en bieten.'

Wientjes geeft aan dat echter onvoldoende rekening was gehouden met het feit dat klaver kali onttrekt aan de bodem. 'Daarom moesten we extra kalibemesting toepassen.'

De vele regenval van de afgelopen periode zorgt ervoor dat de stikstofuitspoeling anders verloopt dan in voorgaande jaren. Wientjes: 'Geen enkel jaar is hetzelfde. Naast dat wat we zelf doen, hebben de weersomstandigheden ook invloed gehad op de benutting van stikstof en het effect van de maatregelen die wij nemen. Verder hebben veel boeren hun oogst dit jaar later van het land kunnen halen en slaan vanggewassen minder goed aan.'


Bodemstructuur

Van der Heijden benadrukt dat ook de structuur van de bodem belangrijk is voor de groei. 'Vocht is altijd welkom op zandgrond. Daarnaast hebben we ook ervaring opgedaan met klaver op grasland. Klaver is gevoelig voor bodemverdichting. Waar minder klaver staat, is de bodemstructuur verdicht. Die stukken land worden extra losgewoeld. Ook houden we extra rekening met de bandenspanning van de voertuigen om het land te bewerken.'


Wientjes en Van der Heijden proberen in hun samenwerking zoveel mogelijk eigen mest te gebruiken om de gewassen te laten groeien. Van der Heijden: 'We maken zo min mogelijk gebruik van kunstmest en werken binnen de regels zoveel mogelijk met drijfmest en kaliwater.'

Het akkerbouwbedrijf van Van der Heijden telt 120 hectare waarop met name aardappelen, uien en bieten worden verbouwd. Verder telt het bedrijf 400 zeugen en wordt loonwerk verricht. 'Het mooie van het Boeren Innovatie Netwerk is dat je meer inzicht krijgt in wat zich afspeelt in de grond en dat je kunt leren van andere ondernemers.'


Boeren Innovatie Netwerk ontwikkelt praktische tools

In het Boeren Innovatie Netwerk van AgroProeftuin De Peel werken zes veehouders, akkerbouwers en groentetelers samen met onderzoeksinstellingen aan de ontwikkeling van praktische tools waarmee nitraatuitspoeling en bodemkwaliteit in kaart kunnen worden gebracht. Het uiteindelijke doel is dat agrarisch ondernemers zoveel mogelijk zelf aan de slag kunnen met deze tools. De deelnemende boeren zijn melkveehouder Rob Wientjes, akkerbouwer William van der Heijden, akkerbouwer Jos Derks, melkveehouder Martijn Vermeer, Gert groenteteler Jan van Raaij en groenteteeltbedrijf Compliment BV.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer