IPO: te weinig perspectief voor agrarische sector in NPLG

De provincies vinden dat de overheid bij de aanpak van het landelijk gebied te weinig perspectief biedt aan de agrarische sector. Dat schrijft het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een reactie op het ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

IPO%3A+te+weinig+perspectief+voor+agrarische+sector+in+NPLG
© Dirk Hol

Volgens het IPO is het 'noodzakelijk dat er sprake is van duidelijkheid over de rol die het Rijk pakt, dat er goede wederkerige afspraken worden gemaakt tussen provincies en het Rijk over de invulling van hun rol, en dat het ontwikkelperspectief van de landbouw nadrukkelijker onderdeel wordt van de aanpak van het landelijke gebied'.

Daarnaast vinden de provincies het belangrijk dat in de aanpak breder wordt gekeken dan alleen naar de landbouwsector. 'Ook de andere bronnen (zoals de scheepvaart, het buitenland, de meetcorrectie voor stikstof van zee, industrie en verkeer) hebben een cruciale rol als het gaat om het realiseren van de beoogde stikstofdaling. Een te smalle focus betekent dat de opgaven in de natuurgebieden niet gerealiseerd kunnen worden.'


Stapeling

In het licht van de recente boerenprotesten vraagt het IPO ook aandacht voor 'de stapeling van effecten die het vertrouwen in de overheid raken en de bereidheid van agrariërs om mee te werken in de gebiedsprocessen doet afnemen. We hebben het dan over de afbouw van de derogatie, bufferstroken rond landbouwpercelen, kalenderlandbouw en de aanwijzing van met nutriënten verontreinigde gebieden'.

Zoveel 'tegenvallers' zijn volgens het IPO niet meer te behappen voor de sector. 'Het gevolg is dat achterover wordt geleund en dat gebiedsprocessen dreigen vast te lopen. De haalbaarheid, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van de doelen vinden wij met dit ontwerp nog onvoldoende', schrijft het IPO aan demissionair minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof.


Dat sluit aan bij de recente conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving en drie andere kennisinstellingen. Zij zeggen dat scherpere keuzes gemaakt moeten worden om de (stikstof)doelen op tijd te halen. Minister Van der Wal erkent dat.


Definitieve versie

Het IPO verwacht dat de inzet van het Rijk in de definitieve versie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied wel duidelijk wordt, zodat provincies aan de slag kunnen met provinciale gebiedsprogramma's. Daarvoor zijn volgens het IPO 'heldere doelen en financiële waardering voor boeren' noodzakelijk.

Van der Wal is bezig om de plannen voor het NPLG verder uit te werken. Deze maand gaat de minister daarover in gesprek met de provincies.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
Meer weer