LTO: NPLG moet terug naar de tekentafel

LTO Nederland neemt een analyse van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van vier onderzoeksinstanties serieus. 'De grote hoeveelheid maatregelen waarmee boeren worden overladen, blijken alsnog onvoldoende om gestelde doelen te behalen. Wat LTO betreft is er geen alternatief en moet het NPLG terug naar de tekentafel worden gestuurd', stel de belangenorganisatie.

LTO%3A+NPLG+moet+terug+naar+de+tekentafel
© Burt Sytsma

'Bovendien blijkt dat middelen om de huidige ambities te kunnen realiseren tekortschieten, terwijl zowel bestaande als nieuwe maatregelen voor natuur-, klimaat- en milieudoelen zonder ondersteunend beleid de continuïteit van veel landbouwbedrijven ernstig bedreigen', reageert LTO op het maandag gepubliceerde rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Wageningen University & Research, Deltares en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

'Dit is een zoveelste evaluatie waaruit blijkt dat de stapeling van doelen leidt tot onhaalbare en onrealistische ambities. Een volgend kabinet moet fundamentele keuzes maken om op een haalbare en realistische wijze te werken aan de doelen op het platteland', stelt de boerenbelangenbehartiger.


Plannen niet haalbaar

Het Rijk wil zijn doelstellingen voor natuur, stikstof, klimaat en water bereiken met het NPLG. Het kabinet Rutte-IV vroeg de provincies om daarvoor Provinciale Programma's Landelijk Gebied op te stellen. Deze moesten ze in juli 2023 bij het Rijk indienen. De provincies geven in hun programma's de hoofdlijnen van hun beleidsaanpak weer. Er zijn nog geen uitgewerkte beleidspakketten of concrete gebiedskeuzes. Toch worden de provinciale plannen niet behaald, ondanks de maatregelen van het Rijk, zoals de nieuwe mestregels en het uitkopen van piekbelasters.


Volgens het PBL, Wageningen University & Research, Deltares en het RIVM hebben boeren grote vooruitgang geboekt, maar om de doelen in 2030 of 2035 te bereiken, moeten ze veel meer dure en vergaande maatregelen op hun bedrijf toepassen. Daarnaast vereist het een grotere krimp van de veestapel. Het gebruik van landbouwgrond op honderdduizenden hectaren moet ook worden aangepast. Gezien de omvang van de uitvoeringsopgave verwachten de onderzoeksinstanties dat de doelen niet binnen tien jaar worden bereikt.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
Meer weer