Emissiereductieplan pluimvee geschikt voor alle sectoren

De pilot met het fijnstofemissieplan voor de pluimveesector in de Gelderse Regio Foodvalley heeft prima uitgepakt. Het is omgevormd naar een emissiereductieplan waarin ook de ammoniakuitstoot wordt meegenomen. Volgens projectmanager Jan Workamp van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij is het prima toepasbaar voor alle sectoren in heel Nederland.

Emissiereductieplan+pluimvee+geschikt+voor+alle+sectoren
© Vencomatic Group

Door de overschakeling van de legbatterij naar scharrelhuisvestingssystemen en de volière is de stofuitstoot door leghennen in Nederland behoorlijk toegenomen. Om dit probleem te tackelen, heeft de pluimveesector zelf de handschoen opgepakt en samen met Wageningen University & Research onderzoek uitgevoerd en normen opgesteld voor de aanpak van fijnstof. In nieuwe en bestaande stallen moet fijnstof worden teruggebracht met 30 procent en in de concentratiegebieden met 50 procent.

De Regio Foodvalley heeft vervolgens het initiatief genomen tot het fijnstofemisssieplan dat op acht pluimveebedrijven – één met moederdieren, drie met leghennen, twee met opfokhennen en twee met vleeskuikens – rondom Barneveld is getest, Dat vertelde Workamp woensdag op het door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij en Agrio georganiseerde Kennisevent Emissiereductie met toekomst in Barneveld. Tijdens het project bleek het prima haalbaar om tegelijkertijd te kijken naar de vermindering van de ammoniakuitstoot door de bedrijven. Dat is voor de toekomst ook nodig. Daarmee is het emissiereductieplan ontstaan. Omdat niet duidelijk is hoeveel reductie is vereist, is in de plannen uitgegaan van 50 procent reductie.


Pluimveehouders weten wat ze willen

Voor de aanpak van de emissies waren twee keukentafelgesprekken gepland. Daarbij werd als eerste de huidige situatie in beeld gebracht en vervolgens het toekomstplan uitgewerkt. Volgens Workamp waren er vaak niet eens twee keukentafelgesprekken nodig. De pluimveehouders wisten al goed waar ze naartoe wilden en het opstellen van het plan van aanpak kon eigenlijk al direct beginnen. Voor de aanpak van stof en ammoniak zochten ze naar de beste techniek en meestal de combinatie van technieken om de beoogde emissiereductie te kunnen behalen. Ook keken ze welke kosten dat met zich mee gaat brengen.

Voor de projectmanager is het dan ook duidelijk. Het werken met een emissiereductieplan geeft duidelijkheid. 'Op de eerste plaats voor pluimveehouders die weten wat er komt en of ze daar nog in kunnen investeren en kunnen terugverdienen. Zeven pluimveehouders gaan op basis van het emissiereductieplan verder. Eén pluimveehouder heeft besloten dat hij gaat stoppen.'


Duidelijkheid

Het maken van het emissiereductieplan geeft ook duidelijkheid naar de gemeente en de regio. Workamp: 'Welke bedrijven blijven er over en welke gaan stoppen? Daar kun je dan weer rekening mee houden.'

Tijdens het opstellen van het emissiereductieplan bleek dat vergunningen niet altijd kloppen. Ze zijn geregeld van een oudere datum en passen niet meer bij de actuele situatie wat betreft emissies. Daarbij hanteren niet alle milieudiensten dezelfde berekeningswijze en zaten er soms fouten in hun programma's. 'Het zou goed zijn als dat landelijk gelijk wordt getrokken', vindt de projectmanager.

Het emissiereductieplan is behalve op pluimveebedrijven ook toepasbaar op andere veebedrijven in heel Nederland en niet alleen voor stof en ammoniak, maar ook voor andere emissies. Workamp: 'Daartoe moet er dan wel duidelijkheid komen over de eisen aan de emissies en wat te doen met de latente. Er is een goed verdienmodel, of beter gezegd verdeelmodel nodig. Met een goede investeringsregeling krijg je dan een versnelling. Want de blijvers willen verder en investeren. Jammer is dat er niet is gekozen voor het LTO-plan met 40 procent reductie waarbij de sector zelf de regie had. Dan waren we nu verder geweest. Nu is er bij de stikstofaanpak gekozen voor opkoop. We hebben eigenlijk een stikstofplan 2.0 nodig.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer