Acties agrochemie voor bescherming wingebieden drinkwater

CropLife NL, de brancheorganisatie voor de Nederlandse agrochemische bedrijven, meldt dat ze samen met haar leden vanuit de eigen verantwoordelijkheid actief gaat bijdragen aan de bescherming van grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden.

Acties+agrochemie+voor+bescherming+wingebieden+drinkwater
© Dirk Hol

CropLife NL heeft voor deze bijdrage in een persbericht vier acties geformuleerd. Dit betreft het meedenken over een meetnet waarmee gewasbeschermingsmiddelen en andere stoffen tijdig worden waargenomen. Op basis van deze waarneming kan mogelijk een relatie worden gelegd met de toepassing van middelen in specifieke teelten.

Een tweede actie betreft het duiden van meetgegevens waarvoor CropLife NL en de aangesloten bedrijven hun kennis en expertise beschikbaar stellen. Het gaat dan vooral om gemeten werkzame stoffen en relevante metabolieten in grondwaterbeschermingsgebieden. Waar nodig kan op basis van de duiding worden bepaald of gerichte maatregelen nodig zijn.


Emissies terugdringen

Bij structurele normoverschrijding in grondwaterbeschermingsgebieden zal het CropLife NL-bedrijf dat de betreffende stof op de markt brengt, een emissiereductieplan opstellen. Dit moet bijdragen aan het succesvol terugdringen van emissies van schadelijke stoffen. Voor emissies naar oppervlaktewater blijken deze plannen al succesvol, schrijft CropLife NL.

Tot slot gaat CropLife NL een bijdrage leveren aan het stimuleren van precisielandbouw. De inzet van precisietechnieken maakt het volgens de organisatie mogelijk om van bijvoorbeeld herbiciden de volumes te beperken zonder daarbij afbreuk te doen aan een effectieve bestrijding. CropLife NL is betrokken bij diverse projecten die betrekking hebben op precisielandbouw.


Aanvullend beleid

Over het algemeen stelt CropLife NL dat ondanks de strenge beoordeling stoffen afkomstig van gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater worden aangetroffen. Vaak gaat het volgens de organisatie om lage concentraties en om stoffen die in een ver verleden zijn gebruikt. Maar het neemt niet weg dat voor recente overschrijdingen aanvullend beleid misschien wenselijk is, benadrukt CropLife NL. Vandaar de aangekondigde acties.

Van het Nederlandse drinkwater is 60 procent afkomstig van grondwater. Om de kwaliteit hiervan te bewaken, heeft Nederland provinciale meetnetten voor grondwater, voornamelijk op een diepte van 10 meter. Deze grondwatermeetnetten zijn versnipperd, constateert CropLife NL. Als residuen van gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen, blijft de concentratie meestal onder de geldende norm.

Het verband tussen het gebruik van een bepaald middel en de aanwezigheid van stoffen in grondwater is vaak niet eenduidig. Daarom pleit CropLife NL voor een goede interpretatie van de meetgegevens om op basis daarvan na te gaan hoe belasting van het grondwater met een specifiek middel kan worden voorkomen. Dit als aanvulling op de toelating.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer