'Essentiële toepassingen van glyfosaat blijven nodig'

Goed graslandbeheer is belangrijk bij het terugdringen van glyfosaat. Bij het vernietigen van vanggewassen werkt een geïntegreerde aanpak het best. En essentiële toepassingen van glyfosaat blijven nodig. Dat waren de belangrijkste conclusies na een webinar over vernietigen van grasland en vanggewassen, dat woensdag 21 februari plaatsvond onder leiding van Bianca Domhof (LTO Noord). Vier experts schoven aan om hun kennis en praktijkervaring te delen.

%27Essenti%C3%ABle+toepassingen+van+glyfosaat+blijven+nodig%27
© Niels van der Boom

De Europese toelating van glyfosaat is onlangs met tien jaar verlengd. 'Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bekijkt nu hoe regels kunnen worden gesteld aan het gebruik van glyfosaat', aldus Wim in 't Veld, projectleider IPM Glyfosaat. Regels zullen met name drie toepassingsgebieden treffen: vernietigen van vanggewassen, groenbemesters en grasland.

In 't Veld: 'Niet of nauwelijks glyfosaat gebruiken in die gebieden, dat heeft de minister aangegeven. In de loop van dit jaar horen we waar alternatieven worden verplicht. Zeker is dat de sector aan de slag moet met het verminderen van het gebruik van glyfosaat, en met een hogere inzet van alternatieven.'

Met goed graslandbeheer is er minder noodzaak om grasland te vernieuwen. 'Hoe fanatieker je erop zit, des te minder hoef je te vernieuwen', vertelt Hessel van der Meer van loonbedrijf HABO Noordeloos. 'Dat beheer gaat verder dan alleen vernieuwing. Denk bijvoorbeeld aan het wegvangen van mollen. En hoe ontstaan kale plekken en onkruid in grasland?'

De laatste jaren heeft het loonbedrijf geïnvesteerd in machines voor beperkte grondbewerking, zoals een overtopfrees. 'Als loonwerker zien wij verschil tussen percelen. We kunnen investeringen doen om over een groter areaal te verdelen. Bij machines is capaciteit wel het sleutelwoord, want in het piekseizoen moet er veel in korte tijd gebeuren', aldus Van der Meer.


Grasland vernieuwen

De loonwerker is voorstander van grasland vernieuwen in het najaar. 'Je hebt dan sowieso bodemtemperatuur. We zeggen weleens gekscherend dat je gras tot de kerst kunt inzaaien. In het najaar ben je nagenoeg verzekerd van vocht. Vernieuw je in het voorjaar, dan heb je risico op onkruiddruk. En je bent dan al verschillende snedes kwijt.'


'Als je grasland goed is en je kunt de grond goed bewerken, heb je geen glyfosaat nodig', stelt In 't Veld. 'In de omgang met de bodem is veel mogelijk. Zo kun je met niet-kerende grondbewerking het bodemleven in rust houden.' Slecht graslandbeheer leidt volgens hem juist tot onkruid, zoals kweek.

Veehouder Marcel Derks, met zowel gras als mais op zandgrond, doet veel aan oppervlakkige grondbewerking. 'Zo probeer ik het onkruid onder de knoet te houden. Maar als je veel kweek hebt in grasland, en je wilt weer vrij snel nieuw gras inzaaien, dan heb je toch glyfosaat nodig. Kweek is een taai wortelonkruid. Als je freest, heb je langdurig droog weer nodig om de wortels te laten uitdrogen. Anders groeit kweek weer uit.'


Het webinar vond woensdagavond 21 februari plaats onder leiding van Bianca Domhof van LTO Noord. Bij haar aan tafel zaten Hessel van der Meer, Marcel Derks, Jos Groot Koerkamp en Wim in 't Veld.
Het webinar vond woensdagavond 21 februari plaats onder leiding van Bianca Domhof van LTO Noord. Bij haar aan tafel zaten Hessel van der Meer, Marcel Derks, Jos Groot Koerkamp en Wim in 't Veld. © Arno Engels

Bij kweek duurt het drie tot vier dagen na toepassing van glyfosaat, voordat het middel in het eind van de wortel zit. Bij zaadonkruiden gebeurt dat binnen een dag. 'Als je glyfosaat gebruikt, voer dan binnen veertien dagen een grondbewerking uit', adviseert In 't Veld. 'Dan ben je de gele velden kwijt.'


Gewasrotatie

Jos Groot Koerkamp, bij Plantum voorzitter van de gewasgroep voedergewassen, pleit voor gewasrotatie. 'In mais of een graangewas kun je kweek goed bestrijden. Maar als je weilanden geel zijn na hele droge zomers, en de onkruidgroei is zo heftig, dan moet je wel glyfosaat toepassen om schoon te beginnen.'

Volgens Groot Koerkamp is het ook belangrijk om gras aan de groei te houden. 'Maai het bijvoorbeeld niet te diep af. Gras groeit wel boven de 10 graden Celsius, maar zorg wel dat er jonge genetica in de grond zit: dat er voldoende voer voor de koeien van grasland komt.'


Groot Koerkamp ziet een belangrijke rol voor de veredelaars van graszaden. 'Tussen rassen en mengsels zitten grote verschillen in opbrengst. Als je het beste ras van een rassenlijst kiest, verdien je dat al terug in de opbrengst.'

Na mais is een vanggewas verplicht. Plantum adviseert dan vooral vanggewassen die vorstgevoelig zijn. 'Zodat die in de winter kapotvriezen, waardoor ze mechanisch goed zijn onder te werken en tijdig verteren', zegt Groot Koerkamp. 'Dan heb je geen glyfosaat nodig.'


'Beschouw het als een teelt'

Vanggewas of groenbemester: beschouw het als een teelt, is het advies van In 't Veld. 'Begin gewoon met goed zaaien. Behandel het als een gewas, dan overvleugelt het de grond en heb je geen glyfosaat nodig.' Een geïntegreerde aanpak werkt het best. 'Kijk of er wortelonkruiden in het perceel zitten. En waar staat het? Daarop maak je dan een beslissing: wel of niet glyfosaat.'

Heb je glyfosaat wel nodig, dan kun je het ook met spot-spray bestrijden. 'Dan heb je nog maar 5 procent middel nodig ten opzichte van volvelds spuiten', aldus In 't Veld, die tot slot adviseert om te letten op de waterkwaliteit. 'Als je hard water gebruikt, wordt een deel van het middel onwerkbaar. Hard water moet je dus ontharden.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer