Adri Bom-Lemstra: 'We willen het grote verhaal van de tuinbouw vertellen'

De (glas)tuinbouw wil graag dat vooral politiek en beleidsmakers het grote verhaal van de sector beter leren kennen. Daarom is recentelijk een breed consortium van organisaties uit het tuinbouwcluster gestart met een groot communicatieproject. De focus ligt op de bijdrage aan de maatschappij.

Adri+Bom%2DLemstra%3A+%27We+willen+het+grote+verhaal+van+de+tuinbouw+vertellen%27
© Gerard-Jan Vlekke

Adri Bom-Lemstra is voorzitter van zowel brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland als netwerkorganisatie Greenports Nederland. Zij vertelt dat beide organisaties al in december 2022 op zoek zijn gegaan naar partners voor het bundelen van de krachten in de sector. Zij verwachten dat ze met een gezamenlijk, onderling afgestemd verhaal, waarin de ontvanger centraal staat, impact kunnen creëren.

De aantoonbaar positieve invloed van de sector op gezondheid en geluk staat voorop

Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland

Waarom is het belangrijk om dit verhaal voor het voetlicht te brengen?

'We hebben een mooi verhaal te vertellen. En daar zijn we natuurlijk al jaren mee bezig. Maar het kan nog sterker, zeker in deze tijd van een steeds complexere en sneller veranderende samenleving. We hebben te maken met veel uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van energie, water, plantgezondheid en arbeid. De afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met ingewikkelde wet- en regelgeving die niet altijd was toegesneden op onze sector. Met ons communicatieproject willen we op een positieve manier helder maken welke mogelijkheden wij als sector hebben om bij te dragen aan de maatschappij.'


Waaruit bestaat het mooie verhaal van de tuinbouw?

'De (glas)tuinbouw is een prachtige, innovatieve, ondernemende en open sector. Met dat laatste bedoel ik dat tuinders hun kennis graag delen om elkaar te helpen. Belangstellenden, ook vanuit de politiek, zijn van harte welkom om te komen kijken. In het afgelopen jaar hebben we verschillende individuele Tweede Kamerleden op bezoek gehad. Hun mond valt vaak open als ze in een kas komen en zien wat daar gebeurt met bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en klimaattechniek.

'We werken hard aan duurzame ontwikkelingsdoelen, onder andere om de honger de wereld uit te krijgen. Door te blijven investeren in innovatie willen we onze kennis op topniveau houden en die ook aan anderen ter beschikking stellen.'


Waarom ligt de focus op maatschappelijke en niet zozeer op economische thema's?

'Uiteraard komt ook het economische aspect aan de orde. Tenslotte hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Economic Research becijferd dat de (glas)tuinbouwsector bijna 24 miljard euro bijdraagt aan de economie. Maar we willen niet alleen laten zien wat er verdiend wordt. We willen vooral vertellen over de positieve invloed van de sector op gezondheid en geluk. Het eten van groente en fruit heeft bijvoorbeeld een bewezen positief effect op de gezondheid. En wij vinden het zorgelijk dat de consumptie daarvan in Nederland achterloopt bij andere Europese landen.

'Wat betreft de sierteelt willen we naar voren brengen dat bloemen en planten significant bijdragen aan geluk. Het is wetenschappelijk aangetoond dat ouderen in een woonzorgcentrum minder achteruitgaan in een groene omgeving en dat kinderen met planten om zich heen zich op school beter kunnen concentreren. Verder willen we laten weten hoe ongelooflijk veel er in Nederland aan vergroening gebeurt om in te spelen op de klimaatverandering.'


Wat is de reden dat u zich met name richt op politici en beleidsmakers?

'We hebben gemerkt dat alle deelnemers aan het project al goed bezig zijn om met filmpjes en nieuwsbrieven de aandacht te vestigen op de (glas)tuinbouwsector. Daar moeten ze natuurlijk mee door blijven gaan. Maar onze ervaring is ook dat politici en beleidsmakers vaak niet het verschil zien tussen de brede keur aan organisaties die de tuinbouw vertegenwoordigen.'


'Door met een gezamenlijke boodschap naar buiten te treden, die gebaseerd is op verifieerbare feiten, willen we beleidsmakers en niet-gouvernementele organisaties overtuigen van de inzet van de (glas)tuinbouw om de gewenste transitie naar de toekomst te maken.'


Hoe verhoudt zich dat tot de nieuwe Tweede Kamer?

'We hebben te maken met veel nieuwe Kamerleden, die we van harte uitnodigen om kennis te komen maken. We willen laten zien dat niet alleen kennisintensieve bedrijven, zoals ASML, behoefte hebben aan hoogopgeleide arbeidsmigranten, maar dat de tuinbouwsector die ook nodig heeft. Dat willen we niet mooier maken dan het is, want we willen ook een beroep blijven doen op lager opgeleide tijdelijke internationale werknemers. Goed werkgeverschap is daarbij wat ons betreft de sleutel om aan onze reputatie te werken.

'Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De teneur is dat onze producten vol gif zitten, terwijl we chemie voor het grootste deel hebben uitgebannen. Die laatste procenten zullen niet gemakkelijk zijn, maar we zijn voortdurend bezig om daar nog beter op te scoren. Dat geluid willen we laten horen, zodat ook de gemiddelde politicus beter op de hoogte is van de finesses.'


Hoe ziet de invulling van het communicatieprogramma eruit?

'Het programma gaat drie jaar lopen met een stuurgroep, werkgroepen en een communicatiegroep. We zullen wekelijks boodschappen naar buiten brengen en in gesprek gaan met politici, beleidsmakers en ngo's. Dat doen we datagedreven, gebaseerd op gedegen onderzoek en niet op onderbuikgevoelens. We gaan het programma uitrollen met topics en events, dialogen en bijeenkomsten.

'Daarbij laten we ons ondersteunen door campagnebureau Meute, dat kennis van zaken heeft met het opzetten van politieke campagnes. Wat ik vooral bijzonder en uniek vind, is dat zoveel verschillende organisaties onderschrijven dat we alleen samen verder kunnen komen.'


Keur aan tuinbouworganisaties

Belangenbehartiger Glastuinbouw Nederland en netwerkorganisatie Greenports Nederland, die samen met de zeven regionale Greenports, overheden, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen werkt aan een sterk en duurzaam tuinbouwcluster, nemen niet alleen deel aan het nieuwe communicatieprogramma. Andere deelnemers zijn: belangenbehartiger van de groente- en fruitsector GroentenFruit Huis, internationale sierteeltmarktplaats Royal FloraHolland, branchevereniging voor de sector veredeling, vermeerdering en opkweek van zaden en jonge planten Plantum, marketing- en communicatiebureau voor bloemen en planten Bloemenbureau Holland, Federatie van Vruchtgroenteorganisaties FVO en de Versnellersgroep Producenten Sierteelt. Campagnebureau Meute uit Amsterdam, dat het programma ondersteunt, heeft eerder de campagne 'Ruimte voor de nieuwe akker' ontwikkeld voor BO Akkerbouw richting politiek en niet-gouvernementele organisaties.

Bekijk meer over:

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  20 %
Meer weer