'Vacature bij landbouwministerie, inhoudelijke kennis niet noodzakelijk'

Als er een dossier is in de open teelten dat politiek en maatschappelijk in de belangstelling staat, dan is dat wel het dossier rondom gewasbeschermingsmiddelen. Als gevolg van Europees beleid (de Green Deal) verdwijnt een aantal nu nog toegelaten middelen in rap tempo en loont het voor fabrikanten steeds minder om toelating voor nieuwe stoffen aan te vragen.

%27Vacature+bij+landbouwministerie%2C+inhoudelijke+kennis+niet+noodzakelijk%27
© Marcel van Kammen

Onze sector is zich er zeer van bewust dat we teelten moeten verduurzamen. Tegelijkertijd zien we dat groene oplossingen tijd nodig hebben om onderdeel te worden van de bedrijfsvoering. Kortom: we bevinden ons in een transitieperiode waarin wij grote risico’s lopen op misoogsten. Zeker in de wat kleinere gewassen.

In het kader van het klappen van het landbouwakkoord hebben we met veel partijen, waaronder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), hier indringend over gesproken. We hebben een gereedschapskist met inhoud nodig om goed door deze transitieperiode te komen. Dit kunnen we alleen samen met de overheid. Tot zover waren we het op dit dossier aardig eens met elkaar. 'Samen de schouders eronder', was het motto.

Nu, na de verkiezingen, heeft elke partij zijn mond vol van de 'betrouwbare overheid' die weer dienend is aan burgers in plaats van andersom. Dat geeft perspectief, zou je zeggen. Maar die hoop was snel verdwenen toen we de vacature voor senior beleidsmedewerker gewasbescherming bij het ministerie van LNV onder ogen kregen. Een greep uit de tekst: 'Het gebruik van gewasbeschermingsmaatregelen leidt tot overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen. Er zijn stevige maatregelen nodig om de emissies terug te dringen naar nul'.

Stel je voor dat je weet hoe het in de praktijk werkt en met draagvlak naar oplossingen gaat zoeken. Dat kan niet de bedoeling zijn

Tineke de Vries, Voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente

De toon is daarmee gezet. Gewasbescherming dient geen doel, maar is een probleem. Stevig optreden zal die boeren leren. Bovendien 'onderhoud je contacten met collega’s, ngo’s, waterschappen en sectorpartijen'. In die volgorde dus. Maar nu komt het. In de functie-eisen staat dat je minimaal drie jaar ervaring nodig hebt als beleidsmedewerker bij een ministerie, maar dat inhoudelijke kennis van het dossier niet noodzakelijk is.

Ik kan niet ontkennen dat het landbouwministerie hier zeer consequent is. Als gewasbescherming een probleem is en je de veroorzakers daarvan moet aanpakken, kun je maar beter niet te veel kennis van de inhoud hebben. En moet je zeker niet werkzaam zijn geweest in deze sector. Stel je voor dat je weet hoe een en ander in de praktijk werkt en dat je met draagvlak in de sector naar oplossingen gaat zoeken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Hoe gaan wij in vredesnaam deze transitie naar een meer duurzame teelt maken als het ministerie niet eens mensen met inhoudelijke dossierkennis in huis heeft. En dit is nu precies waarom een landbouwakkoord geen kans van slagen had.

Beste minister Adema, zonder onderling vertrouwen en de wil en kennis om gezamenlijk tot oplossingen te komen, wordt het domweg niks. De open houding die gevraagd wordt van de LNV-collega’s zou deze nieuwe medewerker allereerst moeten hebben.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  14° / 6°
  10 %
 • Maandag
  10° / 6°
  10 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  50 %
Meer weer