Kalf gaat vitaler naar vleeskalverhouderij

Denkavit voert onderzoek uit waarin vijftig melkveehouders hun kalveren de eerste twee weken op dezelfde manier voeren. De verwachting is dat dit goed uitpakt als de kalveren verhuizen en samen opgroeien in een vleeskalverhouderijstal.

Kalf+gaat+vitaler+naar+vleeskalverhouderij
© Marcel Berendsen

Ruim zes jaar heeft jongdiervoedingsspecialist Denkavit een programma gericht op een stevigere verbinding tussen melkveehouders en kalverhouders. Daarbij ontvangen melkveehouders bijvoorbeeld informatie over hoe de biestvoorziening was en hoe hun afgeleverde kalveren het doen in de kalverhouderij. De gedachte hierachter is gezonde en sterke kalveren in zowel de melkvee- als de kalverhouderij.

In een onderzoek dat dit najaar met Europese subsidie van start gegaan is, gaat Denkavit nog een stap verder. De ruim vijftig melkveehouders die deelnemen aan het onderzoek passen allemaal hetzelfde voerconcept toe. 'We onderzoeken of we hiermee de overgang van het melkveebedrijf naar de kalverhouderij voor het kalf beter kunnen laten verlopen', vertelt Ydo Homma, jongveespecialist bij Denkavit.

Inmiddels hebben de betrokken melkveehouders zes weken lang gevoerd volgens het afgesproken protocol en zijn de kalveren verhuisd naar een voor het onderzoek gereserveerde kalverenstal waar ze nauwgezet gevolgd worden.

Een protocol helpt om kalf beter door eerste weken te laten komen

Ydo Homma, jongveespecialist

Hoe ziet het voerschema op de melkveebedrijven er uit? 'We hebben een protocol opgesteld waarvan we denken dat het zowel past bij de gangbare praktijk op melkveebedrijven als bij de aanpak in de kalverhouderij. Dit betekent dat de kalveren twee keer daags kunstmelk krijgen. We hanteren een redelijk intensief schema met een hoge concentratie melkpoeder dat oploopt naar 7 kilogram melk per dag.'

Homma vertelt dat de kalveren tijdens hun eerste tien levensdagen via de kalvermelk Denkacare Vitalcure krijgen, een preparaat toegevoegd aan de melk om ze extra vitamines en mineralen te geven. 'We weten uit onderzoek dat een vitaminekuur in de eerste tien levensdagen een vitaler kalf geeft.'

Ook een onderdeel van het afgesproken protocol is dat alle kalveren na de biestperiode de beschikking hebben over drinkwater en vast voer. Bij dat laatste gaat het om een krachtvoerkorrel die de kalveren ook in de kalverhouderij krijgen, en gehakseld tarwestro.


Vast voer

'We voorzien hiermee in de behoefte van jonge kalveren om ook al een beetje vast voer te vreten. En bovendien wennen ze hiermee al aan het krachtvoer dat ze in de vleeskalverenstal krijgen. Voordeel van vroeg beginnen met krachtvoer is het opstarten van de pens. Zo verkleinen we hopelijk de overgang van melkvee- naar kalverhouderij', vertelt Homma die samen met zijn collega's de deelnemende melkveehouders meerdere keren bezoekt in de onderzoeksfase.

Een doordacht voerschema op het melkveebedrijf, draagt vermoedelijk bij aan betere resultaten in de kalverhouderij. Denkavit en aangesloten partijen hopen dit bevestigd te zien in de kengetallen die over 24 weken berekend kunnen worden als de kalveren uit de eerste onderzoeksronde geslacht zijn.


‘We zijn benieuwd naar de resultaten in de vleeskalverenstal’, zegt Antsje Minnema.
‘We zijn benieuwd naar de resultaten in de vleeskalverenstal’, zegt Antsje Minnema. © Alex de Haan

De verwachting is ook dat de uniforme opfok op het melkveebedrijf, het voor de vleeskalverhouder makkelijker maakt om zijn koppel kalveren goed te managen. 'De praktijk is dat als een vleeskalverhouder 1.000 kalveren ontvangt, ze op 900 verschillende manieren zijn opgefokt. Ook weet de kalverhouder niet welke opfokmethode de melkveehouder heeft gehanteerd.'

Dierenarts en jongvee-opfokspecialist Siert-Jan Boersema uit Assendelft (NH) is positief over de aanpak van Denkavit. 'Alleen al het gegeven dat sprake is van het hanteren van een protocol en dat boer en adviseur daar samen over praten, helpt om kalveren beter door hun eerste, kwetsbare levensweken te laten komen', zegt Boersema.


Verbetermogelijkheden

Hij ziet dat op veel bedrijven verbetermogelijkheden zijn. 'Niet iedereen heeft dezelfde mindset bij het verzorgen van kalveren die binnen een paar weken het bedrijf verlaten. In de meeste gevallen is het echter geen kwestie van onwil. Maar tussen minimaal nodige zorg en voeding en een goed groeiend kalf als basis voor een vleeskalverhouder zit veel verschil.'

Dierenarts Boersema concludeert dat een succesvolle kalveropfok al veel eerder dan de geboorte van een kalf zou moeten beginnen. 'De droogstandsperiode van de moeder heeft veel invloed op hoe het kalf afrijpt in de buik. Daarbij gaat het niet alleen om goed voeren, maar ook om het voorkomen van stress. Meerdere groepswisselingen in de laatste weken van de droogstand moet je bijvoorbeeld niet willen. Na de geboorte is een goede biestvoorziening essentieel, ook 's nachts.'

Een van de melkveehouders die meedoet aan de proef is Antsje Minnema uit Vegelinsoord (FR). 'Werken volgens het voorgeschreven protocol zou voor ons geen grote veranderingen met zich meebrengen Tegelijkertijd was ik een beetje zoekende naar de beste manier om kalveren in de eerste weken op te fokken', vertelt Minnema. 'Zo hebben we een periode drie keer daags kunstmelk verstrekt.'

De melkveehouder is positief verrast over het effect van het voerprotocol op haar kalveren. 'We hebben het toegepast bij alle kalveren. En ons oordeel is dat ze vitaler zijn. We hebben geleerd dat je ook bij tweemaal daags voeren veel melk in de kalveren kunt krijgen. Volgens het schema bouwen we de melkgift op naar 3 kilogram per voeding, en dat kunnen de kalveren prima aan.'

Minnema blijft voorlopig werken volgens het protocol. 'We zijn benieuwd naar de resultaten in de vleeskalverenstal. Als de kalveren het goed doen, weten we dat we echt betere kalveren hebben afgeleverd.'


Kalveren waarschijnlijk langer bij de melkveehouder

Vorig jaar december nam de Tweede Kamer een motie aan die de regering vraagt om te onderzoeken of Nederland de minimumleeftijd voor het transporteren van kalveren kan verhogen. De minister van LNV heeft toegezegd te onderzoeken wat de gevolgen van deze verandering zouden zijn voor betrokken veehouders. Het ministerie heeft nog niet bepaald of en wanneer er een verplichting komt om kalveren langer op het melkveebedrijf te houden.Recent publiceerde Wageningen Economic Research de resultaten van een studie naar het langer aanhouden van nuchtere kalveren. Daarbij is gekeken naar een afvoerleeftijd van minimaal 28 dagen en een afvoerleeftijd van minimaal 35 dagen. De onderzoekers concluderen onder meer dat het extra belangrijk is om kalveren tijdens hun verblijf op het melkveebedrijf goed te verzorgen en te voeren als een gezondheids- en dierenwelzijnsvoordeel het doel is.Door een toename van het aantal kalveren, met name tijdens een afkalfpiek, kan de infectiedruk voor jonge dieren op het melkveebedrijf mogelijk oplopen met het risico van meer gezondheidsproblemen op het melkveebedrij. Het is waarschijnlijk dat kalveren die op een oudere leeftijd arriveren op een vleeskalver- of rosekalverhouderij met minder gezondheidsproblemen te maken krijgen, met name verteringsproblemen. Het versterken van de relatie tussen vleeskalverhouderij en melkveehouderij draagt bij aan diergezondheid en dierenwelzijn op de kalverbedrijven.In Duitsland geldt sinds dit jaar de verplichting om kalveren minstens 28 dagen na de geboorte op het bedrijf te houden.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  2° / -3°
  10 %
 • Vrijdag
  0° / -4°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
Meer weer