Uitvoeringsafspraken glastuinbouwgebied Alton worden geactualiseerd

De glastuinbouwbedrijven in Alton, die zijn aangesloten bij Ondernemersvereniging Oval, hebben een overeenkomst gesloten. Samen met provincie Noord-Holland, gemeente Dijk en Waard, HVC, Rabobank Alkmaar e.o. en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben ze afspraken gemaakt om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied in Heerhugowaard te creëren. Het uitvoeringsprogramma bevat maatregelen, planning, rollen en verantwoordelijkheden.

Uitvoeringsafspraken+glastuinbouwgebied+Alton+worden+geactualiseerd
© Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

De energietransitie is een belangrijk onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Alton. Glastuinbouwbedrijven hebben elektriciteit nodig om te belichten, warmte nodig om de kassen te verwarmen en CO2 nodig als voedingsstof om de planten te laten groeien.

HVC onderzoekt of windmolens in het gebied geschikt zijn om de elektriciteitsproductie te verduurzamen. HVC heeft al een warmtenet gebouwd om zijn warmtebehoeften te vervullen. Nu wordt de mogelijkheid om een nieuwe duurzame bron van aardwarmte te ontwikkelen onderzocht.


CO-afvanginstallatie

De uitbreiding van de CO2-afvanginstallatie van de bio-energiecentrale in Alkmaar wordt ook onderzocht om aan de CO2-behoefte te voldoen. Deze combinatie van acties kan de hoeveelheid fossiele brandstoffen die door glastuinbouwbedrijven wordt gebruikt in verbrandingsmotoren aanzienlijk verminderen. De samenwerkingspartners hebben de ambitie om de CO2-uitstoot in Alton in 2030 met 75 procent te verminderen ten opzichte van 2014. Daarnaast hebben ze de ambitie om in Alton in 2040 geen CO2 meer te produceren. In 2030 worden vervolgafspraken gemaakt op basis van de technologie die dan beschikbaar is.

De afspraken uit het Uitvoeringsprogramma Alton voorzien ook in nieuwe ruimte voor glastuinbouwbedrijven. Zo wordt Alton III ontwikkeld. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB): 'Provincie Noord-Holland heeft al jaren als beleid om glastuinbouwbedrijven te clusteren in daarvoor geschikte gebieden met duurzame energievoorzieningen. Op deze manier kunnen glastuinbouwbedrijven duurzaam en toekomstbestendig ondernemen. In Alton bieden we daarom ruimte aan dit type bedrijven.'

De komende jaren zullen veel bedrijven in het Altongebied en in de directe omgeving groeien. De uitbreiding van het glastuinbouwgebied is dus van cruciaal belang omdat dit de plek is waar het duurzaam kan.


Verkeersveiligheid

De toename van bedrijfsactiviteiten in Alton vereist aanpassingen aan de infrastructuur om verkeersveiligheid en voldoende capaciteit in de hele omgeving te garanderen. Deze maand is de gemeente Dijk en Waard begonnen met het uitvoeren van werkzaamheden. Er wordt een bermverharding aangebracht en de toplaag van het asfalt wordt vervangen. Op deze manier wordt een goed bereikbaar en verkeersveilig Altongebied gecreëerd.

Van de drie glasconcentratiegebieden in Noord-Holland-Noord is het Altongebied in Heerhugowaard het oudst. Het gebied is in de jaren zeventig en tachtig in twee fasen ontwikkeld, en de aanwezigheid van veel rozentelers maakte het gebied uniek. Sinds 2013 is Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord verantwoordelijk voor het toekomstbestendig maken van het gebied namens de samenwerkende partijen. Dit bereiken ze door samen te werken met ondernemers, overheidsinstanties, HVC en banken, de energievoorziening te verduurzamen en nieuwe bedrijven aan te trekken.

Het Altongebied omvat ongeveer 220 hectare, met een glasareaal van ongeveer 90 hectare. Er zijn voornamelijk sierteeltbedrijven in het gebied gevestigd. Alstroemeria's, chrysanten, freesia's, lelies, rozen, stelitzia's en tulpen zijn de producten die worden geteeld. Bovendien zijn een zaadvermeerderingsbedrijf, verschillende potplantenkwekerijen en een paprikateler in de buurt. Tot slot zijn er twee weefselkweekbedrijven gevestigd die basisstukken kweken in kunstmatige voedingsbodems.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer