140 miljoen euro voor vervolg Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw wordt voortgezet en krijgt een meer definitief karakter. Landbouwminister Piet Adema heeft 140 miljoen euro beschikbaar voor het programma, dat boeren moet ondersteunen bij de omschakeling naar een meer duurzame bedrijfsvoering.

140+miljoen+euro+voor+vervolg+Investeringsfonds+Duurzame+Landbouw
© twan wiermans

In 2021 ging het Investeringsfonds Duurzame Landbouw als pilot van start als onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw. Sindsdien hebben 138 boeren een aanvraag gedaan voor financiering bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. 81 van hun plannen zijn goedgekeurd, 41 plannen zijn ook al gefinancierd. Het fonds heeft daarmee volgens Adema 'op een bescheiden schaal veel kunnen betekenen voor boeren die willen omschakelen', schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De meeste aanvragen voor het fonds komen uit de melkveehouderij, maar ook de akkerbouw, de intensieve veehouderij en andere of nieuwe vormen van landbouw hebben het fonds weten te vinden.


Evaluatie pilot

Eind vorig jaar liet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het eerste pilotjaar evalueren. Daaruit bleek dat de pilot goed is ontvangen en al het beschikbare budget is gebruikt. Deelnemers waarderen de doelgerichte aanpak, die ruimte biedt voor een gebiedsgerichte aanpak en ondernemerschap. Daarnaast geven banken aan dat zij door het Investeringsfonds Duurzame Landbouw in staat zijn om meer bedrijven met een duurzame bedrijfsvoering te financieren.

Uit de evaluatie kwam ook de aanbeveling naar voren om het fonds voort te zetten. Daaraan wil Adema nu gehoor geven en 140,8 miljoen euro beschikbaar stellen. De eerste 10 miljoen euro hiervan is bedoeld om de huidige pilot te verlengen tot en met het einde van het jaar, zodat de continuïteit voor boeren die willen omschakelen is geborgd.


De tweede helft van 2023 wil de minister benutten om een structureel Investeringsfonds Duurzame Landbouw op te zetten. Ook wil hij het bereik van het fonds vergroten, nu er meer middelen zijn. Het uitgangspunt van het fonds blijft het ondersteunen van integrale verduurzamingsplannen.

Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw bevatte ook andere regelingen, waaronder de regeling Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie. Die is onderdeel geworden van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast maakte de Borgstelling MKB-landbouwkredieten, onderdeel Werkkapitaal Omschakeling Duurzame Landbouw deel van het programma uit, waarmee de overheid een borgstelling afgeeft voor werkkapitaal. Die wordt voorlopig ook voortgezet en in 2024 geëvalueerd.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  20° / 8°
  10 %
 • Maandag
  21° / 10°
  5 %
 • Dinsdag
  22° / 11°
  5 %
Meer weer