Brabant gaat piekbelasters met speciaal team ondersteuning bieden

Om Brabantse agrarisch ondernemers die in aanmerking komen voor de Lbv- of Lbv-plus-regeling optimaal te ondersteunen, gaat de provincie haar ondersteuningsnetwerk uitbreiden.

Brabant+gaat+piekbelasters+met+speciaal+team+ondersteuning+bieden
© Vidiphoto

'Dit zijn vrijwillige regelingen, maar wij willen Brabantse boeren zo goed mogelijk begeleiden bij het maken van een keuze', laten de CDA-gedeputeerden Erik Ronnes en Elies Lemkes-Straver weten.

Boeren kunnen zich met ingang van 3 juli aanmelden voor de Landelijke beëindigingsregeling voor veehouderijlocaties (Lbv) en Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv plus). 'In onze provincie komen tussen de 250 en 300 bedrijven in aanmerking voor de piekbelastersregeling', zegt Ronnes.

'Daarnaast zijn er nog veel meer veehouders in Brabant die voor moeilijke keuzes staan: ga ik door met mijn bedrijf, schakel ik om naar andere agrarische bedrijfsactiviteiten of houd ik ermee op? Dat behelst nogal wat. Daarom kiezen wij er als provincie voor om zelf de regie te pakken en de betreffende ondernemers via een ondersteuningsnetwerk zo goed mogelijk te ondersteunen, ongeacht de keuze die zij maken', legt de gedeputeerde uit.


Faciliterende rol

Volgens Ronnes heeft de provincie vooral een faciliterende rol in deze transitie en is er behoefte aan instrumenten om hier invulling aan te geven. 'Een deel van de instrumenten is er, een deel wordt gedurende de uitvoering van de aanpak doorontwikkeld. De aanpak piekbelasting is een welkom instrumentarium om mede vorm te geven aan de landbouwtransitie rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Wij zijn blij dat we eindelijk van wal kunnen steken en aan de slag kunnen gaan.'


Daarbij benadrukt Ronnes dat nog niet alle regelingen bekend zijn: 'Conform het advies van commissie-Remkes werkt het ministerie meerdere instrumenten uit voor de aanpak piekbelasting. Later dit jaar worden nog rijksregelingen verwacht om veehouderijlocaties te innoveren, extensiveren of verplaatsen. De piekbelastersregeling is een goede eerste stap om de stikstofdepositie terug te dringen. Maar we hopen dat de overheid zo snel mogelijk duidelijkheid geeft over de regelingen die eraan komen. De onzekerheid moet weg en er moet een duidelijk tijdspad komen, zodat ondernemers op basis van een compleet beeld hun keuze kunnen maken.'


Uitbreiding mogelijk

Lemkes-Straver geeft aan dat het bestaande ondersteuningsnetwerk de komende tijd flink kan worden uitgebreid, indien nodig. 'Het team bestaat nu uit 6 personen, maar meeademend met de behoefte kunnen wij opschalen naar 25. Onze inzet is om de vrijwillige regelingen Lbv- en Lbv-plus maximaal te benutten. Veel boeren denken al langere tijd na over hun toekomst De provincie wil hen zo goed mogelijk bijstaan in dit keuzeproces', geeft de gedeputeerde aan.

'Zaakbegeleiders uit ons netwerk gaan in gesprek met ondernemers om te kijken wat het best bij hen past: extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen. Daarnaast komen middelen beschikbaar om onafhankelijke adviseurs in te schakelen en er komt een regeling voor sociaal-emotionele begeleiding. Het toekomstperspectief van de ondernemer blijft centraal staan', aldus Lemkes-Straver.


ZLTO blij met ondersteuning

ZLTO toont zich bij monde van haar voorzitter Wim Bens blij met beide regelingen en het feit dat het provinciebestuur specifieke ondersteuning aan agrarisch ondernemers wil geven om te stoppen. 'Dat geeft duidelijkheid en helpt ondernemers een weloverwogen besluit te nemen', meldt de belangenbehartiger.

De ZLTO-voorzitter vindt het jammer dat de landelijke overheid pas aan het einde van het jaar andere regelingen openzet die zijn gericht op innovatie, extensivering en verplaatsing of omschakeling van bedrijfsvoering.

De aanvraagtermijn voor de Lbv loopt tot 1 december 2023 en de Lbv-plus kan tot 5 april 2024 worden aangevraagd. Brabantse boeren die een aanvraag indienen voor deze regelingen worden doorverwezen naar het ondersteuningsnetwerk in Brabant.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  1° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
 • Zondag
  3° / -3°
  20 %
Meer weer