Telers in Dronten worstelen met huisvesting seizoensarbeiders

Telers in de Flevolandse gemeente Dronten worstelen met het huisvesten van hun seizoensarbeiders. De regeling van de gemeente die het brengen van onderdak aan tijdelijke medewerkers op hun eigen bedrijfsterrein mogelijk maakt, schiet in veel gevallen tekort.

Telers+in+Dronten+worstelen+met+huisvesting+seizoensarbeiders
© Jan Anninga

De gemeente geeft alleen vergunningen af voor het plaatsen van verblijfsunits op het eigen erf voor de duur van drie maanden. Dat tijdslot is volgens de telers veel te kort, omdat hun arbeidsbehoefte veelal het hele groeiseizoen beslaat.

'Ik heb van april tot en met november mensen nodig. Niet alleen voor de oogst van het fruit, ook voor de andere kwekerijactiviteiten op mijn bedrijf', zegt fruit- en vruchtboomkweker Frans Rijk. Een aantal van zijn medewerkers komt uit het buitenland en blijft dan tot het einde van het teeltseizoen bij hem werken. Of soms nog langer om bijvoorbeeld rooiwerkzaamheden uit te voeren.


Mobiele woonunits

Volgens Rijk is hij lang niet de enige waar de huisvesting van tijdelijk personeel dreigt vast te lopen. 'Er zijn veel meer collega's in Dronten die in hetzelfde schuitje zitten.' Veel van hen hebben inmiddels geïnvesteerd in mobiele woonunits die aan alle eisen voldoen voor de huisvesting van seizoenskrachten.

Ook Rijk heeft ze aangeschaft. 'Dat is uiteindelijk goedkoper dan huren', zegt hij. Maar hij mag ze dus niet het hele teeltseizoen gebruiken. 'Dan moet ik na die vergunde periode mijn seizoensmedewerkers alsnog elders onderbrengen, terwijl er al een tekort is aan opvanglocaties. Ook moeten de units na 1 november weer worden opgeruimd.'

In november vorig jaar heeft de Drontense gemeenteraad in een motie aangedrongen op aanvullende maatregelen voor een snelle, adequate en goedkopere vergunningsprocedure die 'short stay' mogelijk maakt.


Onzekerheid neemt toe

De VVD-fractie in de gemeenteraad heeft de kwestie begin maart nog eens aangekaart via schriftelijke raadsvragen. Zij wijst erop dat de tijd nu echt gaat dringen. 'Met de naderende oogst en het ontbreken van goede alternatieven neemt de onzekerheid alleen maar toe', stelt VVD-raadslid Trudy Stoker vast.

De meeste telers willen vanaf april hun tijdelijke medewerkers kunnen ontvangen. Ook Rijk is dat van plan: 'Ik werk veelal met mensen die ieder jaar terugkomen en heb mijn best gedaan om alles tiptop in orde te brengen. Het ontbreekt hen in die units aan niets. Maar als er geen verlenging van de huisvestingstermijn komt, is dat dus grotendeels voor niets geweest.'

VVD-fractievoorzitter Barry Hoogezand meldt dat zeker niet voor half april meer duidelijkheid is te verwachten. Dat heeft volgens hem te maken met de problemen rond de algemene huisvesting van arbeidsmigranten in Dronten. Gemeente Dronten heeft ervoor gekozen alle huisvestingszaken in één keer af te handelen. 'Vanuit het college wordt rond die datum nieuwe informatie verwacht die we dan meteen bij de behandeling kunnen meenemen.'


Grote weerstand

In Dronten heerst een tekort aan huisvestingsplaatsen van arbeidsmigranten, mede doordat de opvang in het voormalige logeercomplex van Aeres Hogeschool wordt beëindigd. En het alternatief, de ombouw van een sportcomplex aan de Educalaan, stuit op grote weerstand van omwonenden.

Eerder ontstond in de Flevolandse gemeente al geregeld commotie rond plannen voor permanente huisvesting van arbeidsmigranten, zoals aan de Rietweg en de Roodbeenweg. Daarbij wordt het onderbrengen van deze werknemers in reguliere woningen steeds lastiger. Dronten wil maximaal duizend arbeidsmigranten huisvesten binnen de gemeentegrenzen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Weer

Meer weer