Abel Kooistra (BBB): 'Politiek niet zo ervaren maar wel fris'

Een debutant in politiek Friesland en dan meteen al lijsttrekker. Aanvoerder Abel Kooistra van BoerBurgerBeweging (BBB) Fryslân kun je enige bravoure niet ontzeggen. De beleidsadviseur stikstof van LTO Noord en tevens student geschiedenis denkt in Provinciale Staten hoge ogen te kunnen gooien. 'Volgens de peilingen worden we de grootste fractie.'

Abel+Kooistra+%28BBB%29%3A+%27Politiek+niet+zo+ervaren+maar+wel+fris%27
© Niels de Vries

U was eerder twee jaar fractieondersteuner voor de PVV in de Friese Staten. Waarom bent u politiek actief geworden?

'Daar gebeurt alles waar je als burger wat mee kunt. Het is interessant om te zien hoe dat gaat. Als fractieondersteuner doe je vaardigheden op die ik goed kan combineren met mijn studie geschiedenis. Je bent vooral inhoudelijk bezig zonder dat je de standpunten van de partij hoeft te onderschrijven.'

Er is veel steun om de leefbaarheid op het platteland op peil te houden

Abel Kooistra, lijsttrekker BoerBurgerBeweging Fryslân

Is BBB niet vooral een protestpartij tegen de stikstofaanpak?

'Het gaat bij BBB zeker niet alleen maar over stikstof. En we zijn geen protestpartij, wel scherp op de inhoud. In mijn ogen is BBB meer een partij die veranderingen nastreeft. Niet alles is fout, maar het moet volgens ons anders. Daarbij zetten we de burger centraal en niet het beleid en de doelstellingen. De miskenning van het platteland overheerst wel binnen de partij, maar het is een positieve club.'


Hoe bedoelt u dat?

'We vinden dat het platteland te weinig is vertegenwoordigd, zeker in Den Haag. Maar ook in Friesland staat het platteland onder druk. Kijk naar de woningkrapte. Jongeren kunnen in hun eigen omgeving nauwelijks meer een woning vinden. De balans mist tussen mensen die er zijn geboren en anderen. Er is veel verloop omdat jongeren geen woonruimte kunnen vinden en dan maar wegtrekken.'


Welke anderen bedoelt u dan?

'Neem statushouders, asielzoekers met een verblijfsstatus. Die krijgen nu voorrang bij het toewijzen van een woning. Dat is sociaal gezien wenselijk, maar het zet de plaatselijke bevolking wel op plaats drie. Volgens ons moet er dus een regeling komen die niet uitgaat van of-of maar en-en. En ruimte voor statushouders én voor andere woningzoekenden.'


Wat gaat u daaraan doen als u wordt gekozen in Provinciale Staten?

'De tweede B in onze naam staat er niet voor niets. We willen burgers veel meer bij de besluitvorming over vraagstukken op het platteland betrekken dan nu gebeurt. We geloven sterk in burgerparticipatie. Er wordt nu vaker over de burger besloten dan met de burger. Wat ons betreft moeten de plannen daarom meer van onderaf komen.

'Ik zag daar laatst nog een mooi voorbeeld van in het project 'Agricycling': een coöperatie van boeren en burgers die reststromen verwerken en zo de kringloop sluitend maken. Juist die samenwerking van onderaf maakt indruk en vergemakkelijkt bijvoorbeeld de acceptatie bij de grote afvalverwerkers.'


U bent zelf specialist stikstof. Wat moet er volgens u gebeuren in Friesland op dit gebied?

'We richten ons vooral op Zuidoost-Friesland. Daar zit de meeste pijn omdat boerderijen in die regio dreigen te worden opgeofferd voor de nabijgelegen natuur. Wij geloven meer in innovatie en het effect van natuurlijk verloop onder bedrijven. Door de opgave zo af te vlakken, blijft er ook daar ruimte om te boeren.'


U zei net dat er zaken moeten veranderen in het politieke proces. Maar als de BBB-fractie misschien deelneemt aan een coalitie, dan bent u toch gebonden aan een akkoord waarin alles min of meer vast ligt?

'Als wij gaan deelnemen aan een college van Gedeputeerde Staten, dan willen we niet een dichtgetimmerd coalitieakkoord, alleen afspraken op hoofdpunten. De leden van Provinciale Staten moeten hun werk ook kunnen doen en niet telkens botsen op eerder gemaakte afspraken. Ja, er moet zekerheid zijn op hoofdpunten, maar Statenleden moeten veel meer hun verhaal kunnen doen.'


Dat klinkt mooi, maar politieke en maatschappelijke verhoudingen verharden alleen maar. Maakt dat de politieke besluitvorming niet lastiger?

'De huidige polarisatie, dat iedereen op zijn eigen gelijk blijft zitten, moet minder. We moeten meer de verbinding zoeken met elkaar. Dat vergt geven en nemen en zorgen dat de onderlinge verhoudingen in balans blijven. Dat kan ook tussen boeren en burgers. Je ziet dat ondanks de spanningen er nog een breedgedragen begrip is voor de landbouw. Er is veel steun op het platteland om de leefbaarheid op peil te houden en te werken aan een transitie van onderop.'


Is de Statencampagne van BBB niet alleen maar bedoeld als springplank om straks invloed te hebben in de Eerste Kamer op landelijke wetgeving?

'We zijn niet uit op de Eerste Kamer als de hoofdprijs. Als we daar zetels krijgen, dan is dat alleen maar een mooie bijvangst. We kunnen vanuit de provincie immers ook invloed uitoefenen. Maar als we in de Eerste Kamer zeg tien van de 75 zetels krijgen, dan kunnen ze ook daar niet meer om ons heen.'


BBB voert net als veel andere partijen intensief campagne op het platteland. Hoe onderscheidt u zich daar?

'Je haalt op wat er lokaal speelt. Zo hoorde ik laatst dat de busverbinding tussen het dorp Hemelum in Gaasterland en Leeuwarden in de avonduren is geschrapt. Dat is een lokaal probleem dat je provinciaal moet aanpakken. Het kan toch niet zo zijn dat we hier een Lelylijn als snelle treinverbinding met de Randstad krijgen, terwijl we intussen de lokale buslijnen opdoeken?'


Wat gaan we merken van BBB de komende vier jaar in Friesland?

'We zijn politiek misschien niet zo ervaren, maar we zijn wel fris. We laten ons voeden door de omgeving. Als vraagstukken breed worden gevoeld, dan nemen we die mee tot in het college van Gedeputeerde Staten. Dat is onze manier van politiek bedrijven: pragmatisch en praktisch.'


'Ik zet mij in voor heel Friesland'

Lijsttrekker Abel Kooistra (28) van BoerBurgerBeweging Fryslân uit Wergea is boerenzoon. Naast zijn studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen was hij eerder twee jaar fractiemedewerker bij de Friese PVV-Statenfractie. Hij is nu junior beleidsmedewerker voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof bij LTO Noord. Zijn ouders, broer en schoonzus hebben in Warstiens een biologisch melkveebedrijf en een psychotherapiepraktijk. 'Zelf zou ik geen boer willen worden, hoogstens hobbyboer. Het boeren zit niet in mijn vingers. Het is een lastig beroep als ik zie waar mijn familie allemaal tegenaan loopt, dat korset van regels', zegt Kooistra. 'Ik zet mij liever in voor het platteland. Heel Friesland is platteland.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  95 %
 • Zondag
  8° / 5°
  30 %
 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
Meer weer