Kabinet neemt opschaling agroforestry mee in gebiedsaanpak

Het kabinet wil dat in 2030 25.000 hectare agrarische grond is omgevormd tot agroforestry. Hiervan moet zo'n 1.000 hectare voedselbos zijn. De uitvoering en gewenste opschaling daarvan worden opgenomen in de gebiedsgerichte aanpak die de provincies uitwerken. Dat schrijven landbouwminister Piet Adema en minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer.

Kabinet+neemt+opschaling+agroforestry+mee+in+gebiedsaanpak
© Han Reindsen

Het kabinet werkt aan een gebiedsgerichte aanpak, het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Met deze aanpak moet ruimte ontstaan voor een duurzame en sterke landbouw, een betere waterhuishouding en versterking van de natuur. De uitvoering hiervan ligt hoofdzakelijk in handen van de provincies. Het kabinet heeft ervoor gekozen agroforestry een plaats te geven binnen het NPLG, door het als oplossingsrichting te benoemen voor de verschillende opgaven, waaronder klimaat, en als perspectief voor agrariërs, specifiek in gebieden waar extensivering en natuurinclusieve landbouw belangrijk worden.

Onder agroforestry verstaat het kabinet het integreren van bomen en struiken in de veehouderij, akkerbouw of groenteteelt op hetzelfde perceel. Het kabinet wil dit stimuleren vanuit de gedachte dat het landschap gevarieerder wordt door voedselproducerende bomen en struiken op akkers en grasland, beboste kippenuitlopen, voederhagen op weide met vee, en voedselbossen Ook vindt het kabinet dat bomen en struiken van meerwaarde zijn voor het bedrijf, door opbrengsten van de bomen, of door voordelen op het gebied van klimaatadaptatie, toename van biodiversiteit, natuurlijke plaagbestrijding, verbeteren van bodemkwaliteit en dierenwelzijn.


Financiering

Opschaling van agroforestry, vooral door het stimuleren van aanlegkosten en kosten voor advies en projectontwikkeling, moet via de gebiedsprogramma's tot stand komen, schrijven de ministers. Het kabinet kan nog niet vooruitlopen op financiering uit het Transitiefonds van 24,4 miljard euro. Wel is er al een bijdrage beschikbaar uit het Klimaatfonds, Europese fondsen en het Europees Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.


Voor de opzet, uitvoering en coördinatie van een landelijk programma voor de opschaling van voedselbosbouw tot 1.000 hectare in 2030 is een bedrag van 30 miljoen euro begroot, waarvan ongeveer de helft wordt gevraagd aan overheden (het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), schrijven de ministers. Van dit geld is onder meer het Agroforestry Netwerk Nederland (ANN) opgericht. In dit netwerk worden ook andere vormen van agroforestry dan voedselbossen meegenomen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 12°
  50 %
 • Zondag
  18° / 12°
  80 %
 • Maandag
  20° / 13°
  70 %
Meer weer