Onderzoekers: aanzuren dunne fractie must voor ammoniakreductie

Het scheiden van mest in een dikke en een dunne fractie kan perspectief bieden om de ammoniakuitstoot te reduceren. Wel is het belangrijk om aandacht te houden voor de ammoniakemissie in de dunne fractie. Die is namelijk fors hoger dan bij drijfmest. Aanzuren kan daarbij uitkomst bieden. Dat blijkt uit onderzoek van NMI Agro, KTC Zegveld en het Louis Bolk Instituut.

Onderzoekers%3A+aanzuren+dunne+fractie+must+voor+ammoniakreductie
© Swaans Beton

De onderzoekers vergeleken ammoniak- en broeikasgasemissies van verschillende mestfracties van een scheidingsvloer. Dat deden ze om enerzijds het effect van scheiden zelf ten opzichte van drijfmest te bepalen en anderzijds het effect van toevoegmiddelen te beoordelen.

Naast de onbehandelde dikke (feces) en dunne (urine) fracties en drijfmest (samengesteld uit 60 procent dikke fractie en 40 procent dunne fractie), werden behandelingen ingezet rondom aanzuren van de dikke fractie met zwavelzuur en melasse en de dunne fractie met zwavelzuur. Ook werden mineralen en toevoegmiddelen ingezet. Vervolgens werden gedurende vijf weken de ammoniak en broeikasgassen gemeten.


Ammoniak en broeikasgassen

De onbehandelde dikke fractie emitteerde minder dan drijfmest, zowel qua ammoniak als broeikasgassen. De onbehandelde dunne fractie emitteerde zes keer zoveel ammoniak als drijfmest. De emissie van broeikasgassen ligt dan weer iets lager. Het aanzuren van de dunne fractie met zwavelzuur bracht de ammoniakemissie terug tot het niveau van drijfmest.

Gecombineerd bedroeg de ammoniakemissie van de dunne en dikke fractie, zonder aanzuring, 2,7 keer die van drijfmest. Wat betreft de broeikasgassen kwam die uit op 0,3 keer de uitstoot bij drijfmest. Dit laatste is dus fors minder, stellen de onderzoekers vast. Het aanzuren van de dikke fractie met zwavelzuur had maar even effect op de ammoniakemissie. Over de hele proef gaf dit aanzuren juist een beperkt verhogend effect van de ammoniakemissie.

Het aanzuren met melasse had geen netto-effect, terwijl het toevoegen van klei, zeezout en magnesiumchloride slechts een beperkt effect had op de emissies. Opvallend was volgens de onderzoekers wel dat de toevoeging van klei leidde tot opmerkelijk weinig mestgeur.

Meer broeikasgas met stro

Uit de proef blijkt dat stro toevoegen de ammoniakemissie van de dikke fractie verlaagde, maar de broeikasgasemissie verhoogde. Alle emissies bleven wel lager dan uit drijfmest. Het toevoegen van bokashi-middelen had in deze proef geen extra effect op de ammoniakemissie, maar reduceerde de broeikasgasemissie in vergelijking met enkel stro.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  5 %
Meer weer