Vertrouwen boer en tuinder opnieuw afgenomen

Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben, is licht gedaald. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 is de vertrouwensindex een kleine 2 punten gezakt. De index ligt in het derde kwartaal van 2022 op 0,7 punt. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex.

Vertrouwen+boer+en+tuinder+opnieuw+afgenomen
© Tienke Wouda

De Agro Vertrouwensindex is een initiatief van LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van LNV en Wageningen Economic Research. Een index van nul, waar de index nu ongeveer op staat, geeft aan dat de groep ondernemers die vertrouwen heeft in hun onderneming even groot is als de groep ondernemers met gebrek hieraan.

Als naar de onderliggende sectoren wordt gekeken, geeft de vertrouwensindex ook deze periode een divers beeld. Momenteel is de index alleen bij melkvee- en pluimveehouders positief. In de andere getoonde sectoren ligt deze onder het nulpunt. Varkenshouders zijn het negatiefst, gevolgd door glastuinders.Bij drie sectoren veranderde de index minder dan een punt ten opzichte van een kwartaal geleden. Dat betrof de sectoren akkerbouw, opengrondstuinbouw en melkveehouders. Bij pluimveehouders daalde het vertrouwen (-3,5 punt), bij de glastuinbouw was de index 5 punten hoger dan het lage niveau van het tweede kwartaal van dit jaar. Uit de stemmingsindex en de verwachtingen van ondernemers voor de komende twee à drie jaar wordt de Agro Vertrouwensindex samengesteld.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde net als de Agro Vertrouwensindex met 2 punten. Deze staat nu op 20 punten. De gehele sector is hiermee dus nog altijd relatief positief gestemd en de index is nagenoeg gelijk aan het langlopende gemiddelde.Opvallend is dat deze index bij veel sectoren ook rond de 20 punten ligt. Zowel bij de akkerbouw als opengrondstuinbouwsectoren, glastuinbouw en pluimveehouderij ligt de index om en nabij de 20 punten. Voor de varkenshouderij gaat dat niet op met een index van -15 punten. De melkveehouderij is daarentegen juist zeer tevreden over de huidige situatie op het bedrijf (anno derde kwartaal 2022). Voor deze sector is de index 32 punten, wat ver boven het langjarig gemiddelde van 21 punten is.


Ten opzichte van de vorige meting een kwartaal eerder bleef de index nagenoeg gelijk bij de melkveehouderij en akkerbouw. Bij tuinbouwsectoren steeg de index, na een sterke daling in het voorgaande kwartaal. Bij de dierlijke sectoren (varkens- en pluimveehouderij) nam de index af.


Komende jaren

De verwachting voor de komende twee à drie jaar nam net als de stemmingsindex beperkt af, met bijna 2 punten. De index van de toekomstverwachting daalt verder tot bijna -17 punten. Er zijn dus meer ondernemers pessimistisch dan optimistisch over de middellange termijn van hun bedrijf. Dit geldt voor alle sectoren in de land- en tuinbouw. De zorgen zijn het grootst bij (glas)tuinders en akkerbouwers. Hier ligt de index rond de -25 punten.

De enige sector die de vorige keer nog positief was, zakt nu het hardst naar beneden. De varkenshouderij daalde met 18 punten naar een index van -7. Ondanks deze sterke daling zijn de melkveehouderij (-10 punten) en pluimveehouderij (-13 punten) nog minder positief over de situatie van hun bedrijf voor de middellange termijn.Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  3° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  6° / 1°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 0°
  20 %
Meer weer