NVM: prijs akkerbouwland sterk gestegen

De prijs van akkerbouwland is in de eerste helft van 2022 sterk gestegen. Ook de prijs van grasland is toegenomen, maar minder dan die van akkerbouwland. Dat meldt vakgroep Agrarisch & Landelijk van de makelaarsorganisatie NVM.

NVM%3A+prijs+akkerbouwland+sterk+gestegen
© Twan Wiermans

De gemiddelde prijs van akkerbouwland lag in de eerste zes maanden van 2022 met 80.000 euro per hectare 8,5 procent hoger dan 2021. NVM stelt dat verschillende bestaande boerenbedrijven erg actief zijn met het bijkopen van grond om schaalvoordelen te behalen. Met circa 33 procent van het totale transactievolume in akkerbouwland waren de Veenkoloniën en Oldambt in omvang de belangrijkste regio's, gevolgd door het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied met 16 procent.


Boeren die voor hun bedrijfsvoering grond in een erfpachtconstructie hebben, krijgen mogelijk te maken met flink oplopende pachtprijzen als gevolg van de hoge inflatie, voorspelt NVM. Verpachters kunnen de jaarlijkse canon vaak indexeren met de inflatie in het afgelopen jaar. Dat kan tot gevolg hebben dat verschillende ondernemers tegen uitdagingen aanlopen.


Prijs grasland ook gestegen

De gemiddelde prijs van grasland lag in het eerste halfjaar van 2022 op 64.300 euro per hectare. Ten opzichte van 2021 bedroeg de stijging 4 procent. Niet in iedere regio stegen de prijzen hard. Opvallend was de toename in de regio's Westelijk Holland (+14 procent) en het Zuidelijk Veehouderijgebied (+16 procent).In een van de grootste graslandgebieden, het Noordelijk Weidegebied, daalde de prijs 3 procent. De prijsontwikkeling van grasland begeeft zich sinds 2019 in een stijgende lijn.


Melkveehouderij

Het aantal verkochte melkveehouderijen was in het eerste halfjaar van 2022 historisch hoog. NVM-makelaars verkochten in totaal 45 melkveehouderijen. In zowel 2020 als in 2021 werden in het gehele jaar 74 bedrijven verkocht. Nieuw aangemelde objecten worden bovendien snel verkocht. De gemiddelde verkooptijd van verkochte objecten lag op 196 dagen, tegenover 285 dagen in geheel 2021.

Door de hoge melkprijzen liggen melkveehouderijen goed in de markt. Ondanks meer verkopen constateert NVM dat het aantal te koop staande melkveehouderijen slechts beperkt daalt. Het aanbod bevat namelijk een groep objecten die minder courant zijn en al langere tijd beschikbaar zijn. Hoge bouwkosten maakt investeren in deze objecten momenteel onrendabel.


Opkoopregeling

Bovendien zorgt de hoge melkprijs ervoor dat ondernemers graag door willen gaan. Hierdoor komen minder melkveehouderijen op de markt. Ook de ophanden zijnde opkoopregelingen zorgen ervoor dat minder melkveehouderijen op de markt komen.

Als gevolg van gestegen vraag is de melkprijs hard opgelopen. Daarnaast zorgden de droge periodes (zoals de zomer van 2022) voor minder melkaanvoer en daardoor voor opwaartse druk op de prijzen. Medio 2022 ligt de melkprijs, met een niveau van rond de 60 euro per 100 kilo, circa 30 procent hoger dan aan het begin van dit jaar. Door de hoge melkprijs zijn de opbrengsten voor veel melkveehouderijbedrijven gestegen.


Varkenshouderijen

Het aantal te koop staande varkenshouderijen is met dertig het laagste aantal sinds jaren. In het eerste half jaar van 2022 verkochten NVM makelaars negen varkenshouderijbedrijven. Dat is een eerste effect van het stikstofdossier en de daaraan verbonden opkoopregeling. In de glastuinbouw werden vijftien bedrijven verkocht. Hier drukken de energiekosten een stevige stempel op de continuïteit.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  20 %
Meer weer