Bijzonder landelijk vastgoed in de Flevopolder

Toen Leo Scholten zijn Drontense perceel met tot caravanstalling omgebouwde witlofkas wilde verkopen, riep hij de hulp in van NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar Peter Lodders, die eerder het akkerbouwbedrijf aan de overkant bestierde. De verregaande lokale kennis over de ongewone situatie rond agrarisch vastgoed in Flevoland, waar de makelaar over beschikte, kwam goed van pas.

Bijzonder+landelijk+vastgoed+in+de+Flevopolder
NVM

Flevoland is niet zoals andere Nederlandse provincies. Op de plek waar eens de golven van de Zuiderzee heer en meester waren, zijn de uitgestrekte polders nu een stille getuige van de ongeëvenaarde Nederlandse overtuiging dat de natuur wel degelijk naar de hand gezet kan worden. Dat geldt vandaag de dag nog steeds: er zijn weinig plekken waar zo veel ruimte is voor cultuurgrond.

Aan de Lisdoddeweg, tussen de weidse akkers aan de noordoostkant tussen Lelystad en Dronten, groeide Peter Lodders op in een echte akkerbouw-familie. Zijn vader begon in de jaren zestig met zo'n zestig hectare, in 1994 namen Peter en zijn broer Jaap het over en bouwden uit naar zo'n 130 hectare.

Maar in 2008 begon het te kriebelen. 'Ik heb met heel veel plezier geboerd in een mooi bedrijf,' vertelt hij. 'Maar ik wilde wat anders, dagelijks contact met mensen leek me aantrekkelijk. Toen ben ik in de leer gegaan om makelaar te worden.'

Er is in Flevoland bijna geen aanbod, ondanks de hoge grondprijzen

Peter Lodders, makelaar NVM Agrarisch & Landelijk

Het familiebedrijf van de familie Lodders bestaat vandaag de dag nog steeds: een oom en neef hebben het werk overgenomen. Peter richtte op zijn beurt samen met Angie Vierhuizen-De Bruijn het kantoor LodeVie op. Als NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar houden zij zich bezig met verkoop, aankoop en taxatie van particulier, agrarisch en bedrijfsvastgoed.

De ervaring die Peter opdeed als agrariër komt goed van pas, want Flevoland blijft in de wereld van agrarisch vastgoed een vreemde eend in de bijt. Waar in de rest van Nederland de sector in toenemende mate onder druk staat, is de vraag naar agrarische grond in deze provincie onverminderd hoog.

Bijzondere voorgeschiedenis

De oorzaak zit hem in de bijzondere voorgeschiedenis van de regio. Omdat de provincie relatief jong is, is er nog veel grond in bezit van het Rijksvastgoedbedrijf. Een gedeelte van de agrariërs pacht hun grond, maar bezit deze niet. 'Die kunnen dus niet verkopen,' stelt Lodders. 'Er is bijna geen aanbod, ondanks de hoge grondprijzen.'

Ook kent Flevoland relatief veel biologische akkerbouw. 'Bij deze boeren is de druk om te stoppen niet zo groot. Er is nog veel behoefte aan schaalvergroting, zeker bij bedrijven die ook hun eigen verwerking doen. Het speelt ook mee dat er veel kapitaal in de grond zit. Door de lage rente houdt men het dan liever aan, of beteelt het in deelbouw met andere partijen. Of ze zetten het in voor het opzetten van windmolenprojecten. Daarmee vloeit weer extra kapitaal de sector in.'

De prijzen worden bovendien opgestuwd door de potentie die de overheid en andere partijen zien in de polder: 'Bij Zeewolde zijn boeren uitgekocht omdat er een datacentrum komt, die willen daar ook gewoon graag grond voor terug.'

Van witlof naar caravans

Onlangs kreeg Lodders een bijzondere klus: de verkoop van een perceel tegenover zijn ouderlijk huis aan de Lisdoddeweg, een kleinschalig voormalig akker- en tuinbouwbedrijf.

'Ik kwam er als kind al over de vloer, want er woonde een buurjongen van dezelfde leeftijd,' herinnert hij. Het lijntje met de voormalige bewoner Leo Scholten was dus kort. Deze laatste kocht de boerderij aan, toen hij in 2003 met zijn gezin van Biddinghuizen naar Dronten verhuisde.
Scholten zag nieuwe potentie in de voormalige witlofkwekerij: 'Er stond een karakteristieke witlofkas op het erf. Die laten geen licht door, anders wordt de witlof groen. Zelf zijn we geen landbouwers, maar slopen wilden we ook niet.'

Daarom wijzigde het gezin de kas naar een bedrijfsbestemming en bouwde deze om tot een caravanstalling. Het omliggende land werd, vanwege de genoemde pachtconstructie, niet overgenomen, vertelt Scholten. 'De landbouwschool gebruikt het vandaag de dag in hun praktijklessen.'

De voormalige witlofkas is nu een caravanstalling. Foto: Ben Eekhof
De voormalige witlofkas is nu een caravanstalling. Foto: Ben Eekhof © Kennispartner

Bedrijfsbestemming

Onlangs zette de inmiddels gepensioneerde Scholten samen met zijn oude kennis en NVM-makelaar Lodders het perceel met de gemoderniseerde en geïsoleerde woning in de verkoop. Al snel werd een overeenkomst bereikt met een aannemer die is gespecialiseerd in het plaatsen van schuttingen. Deze wil de kas gaan gebruiken voor opslag; de bedrijfsbestemming kan dus intact blijven.

Een gelukkige samenloop van omstandigheden: Lodders meent dat verkoop met een bestemmingswijziging in toenemende mate een goede samenwerking met de gemeente en andere betrokken partijen vereist. 'Een bedrijfsbestemming is toch lastiger te financieren dan bijvoorbeeld een woonbestemming. Bestemmingsplannen worden steeds actueler bij verkoop in het buitengebied, nu boeren vaker denken aan stoppen en dorpen en steden steeds meer uitbreiden. Ook in Flevoland is de vraag naar woonerven groot op dit moment, terwijl er dus al weinig aanbod is'.

Bewoner Leo Scholten en NVM-makelaar Peter Lodders. Foto: Ben Eekhof
Bewoner Leo Scholten en NVM-makelaar Peter Lodders. Foto: Ben Eekhof © Kennispartner

Leo Scholten en zijn vrouw zijn ondertussen content met de hulp van hun NVM-makelaar. Ze verlaten Dronten voor hun oude 'thuishonk' Biddinghuizen, maar ergens anders dan landelijk wonen, willen ze nooit meer: 'Het prachtige zicht op de zonsopkomst en –ondergang, de weidse sterrenhemel, de vogels in je tuin: dat is met geen pen te beschrijven.'


Boer ook goed met je vastgoed!

Wil je ook goed boeren met jouw agrarisch en landelijk vastgoed? Kies dan voor een NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar. Want een NVM-makelaar heeft veel kennis van de markt, een groot netwerk in het buitengebied en is dé specialist bij aankoop en verkoop, taxatie, grond- en pachtzaken, onteigening en herbestemming van agrarisch en landelijk vastgoed. Daarnaast is de NVM-makelaar op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving.

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner NVM Agrarisch & Landelijk

NVM

NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed is gespecialiseerd in onroerend goed in het buitengebied. Wilt u goed boeren met uw agrarisch en landelijk vastgoed?...

Lees verder »

Meer van NVM

Lees ook

Meer artikelen van NVM »

Artikelen over NVM