Sallandse boeren maken zelf gebiedsplan

Sallandse boeren gaan een eigen gebiedsplan maken om een oplossing te zoeken voor het stikstofprobleem. Ook willen ze werken aan andere grote maatschappelijke opgaven, zoals biodiversiteit, klimaat, energie en water.

Sallandse+boeren+maken+zelf+gebiedsplan
© Twan Wiermans

'Net zoals elders in Nederland is er op het Sallandse platteland veel onzekerheid en onduidelijkheid over de toekomst van de landbouw', zegt Michiel Sybesma, die als onafhankelijk adviseur bij het plan van de Sallandse boeren is betrokken. 'Er is nu weinig perspectief. Niemand neemt de verantwoordelijkheid, niemand durft daarom wat te doen, dus rest er ondernemers niets anders dan wachten in frustratie.'

Dat kost negatieve energie volgens de adviseur. Terwijl hij merkt dat er in Salland veel goodwill is om te werken aan de maatschappelijke opgaven.


Regie in handen nemen

Na een serie bijpraatsessies met Sallandse boeren, dit voorjaar georganiseerd door het Overijsselse landbouwcollectief, ontstond het idee om als regio zelf de regie in handen te nemen. Het landbouwcollectief vroeg vervolgens aan Sybesma om samen met Ellis Lugtenberg en Willem Rienks een plan te maken voor de toekomst van het gebied. Ze zochten contact met provincie Overijssel, wat resulteerde in financiële ondersteuning.

'De provincie moet straks zelf met gebiedsgerichte aanpak aan de gang en kijkt dus graag mee hoe Salland daarmee aan de slag gaat', zegt Sybesma.

Een eerste plan ligt op tafel, het 'Landbouwperspectief voor Salland'. Het is al doorgesproken door een klankbordgroep van achttien Sallandse boeren, de Boerenraad. Die was volgens Sybesma positief. Volgende week kunnen boeren uit Salland tijdens drie bijeenkomsten hun mening geven over het plan.


Tussenstand

De eerste versie is nog een soort tussenstand. De makers willen graag weten hoe de ruim duizend Sallandse boeren over het plan denken. Uitgangspunten zijn: 50 procent reductie van de stikstofuitstoot in 2035, 10 procent van Salland wordt groenblauw dooraderd voor de biodiversiteit, het watersysteem voldoet aan de Kaderrichtlijn Water en de landbouwsector wekt 100 procent van de verbruikte energie duurzaam op.

Boeren moeten zich realiseren dat forse investeringen nodig zijn om het plan handen en voeten te geven. Voor langlopende maatschappelijke diensten voor stikstof, biodiversiteit, klimaat, energie en water is structurele steun in de vorm van een jaarlijkse dienstenvergoeding nodig. Dat zou voor minimaal 75 procent door de samenleving moeten worden betaald. De Sallandse boeren betalen zelf de rest.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  9° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  8° / 6°
  20 %
 • Woensdag
  6° / 5°
  20 %
Meer weer