Kennispartner: K+S

K+S

K+S Minerals and Agriculture GmbH, één van de meest gedreven producenten van kalium én magnesium in de wereld, heeft een breed spectrum aan minerale meststoffen die, behalve stikstof & fosfaat, de meest noodzakelijke voedingsstoffen bevatten. Deze meststoffen worden ontgonnen uit natuurlijke afzettingen, die zich 200 miljoen jaar geleden hebben gevormd. Wij beschikken over de nodige 'know-how' en bieden u de noodzakelijke deskundigheid op het vlak van kalium en magnesium, maar ook in natrium, zwavel en sporenelementen. Trouwens, een optimale bemestingsstrategie is immers  van groot belang om op een economisch verantwoorde manier tot een geslaagde productie te komen en dit voor zowat alle teelten.