Eiwitarme kuilen compenseren met slow-release ureum

Door het natte voorjaar zijn veel eerste sneden pas laat van het land gehaald en daardoor vaak erg zwaar. Dit levert droge, grove kuilen op. Deze kuilen bevatten vaak een laag ruweiwitgehalte. Bovendien is het eiwit ook nog eens veel bestendiger. Hierdoor kan er snel een eiwit- of stikstoftekort in de pens ontstaan. Slow-release ureum kan deze tekorten compenseren.

Eiwitarme+kuilen+compenseren+met+slow%2Drelease+ureum
Speerstra Feed Ingredients
© Speerstra Feed Ingredients

Slow-release ureum is een langzaam vrijkomend voederureum. Ureum is een stikstofbron en een belangrijke bouwsteen voor de productie van microbieel eiwit. Normaal voederureum wordt in de pens binnen 2 uur afgebroken tot ammoniak. Dit gaat vaak sneller dan dat de pensbacteriën er microbieel eiwit van kunnen maken. Daardoor ontstaat er veel verlies aan ammoniak via de penswand, dat vervolgens als ureum via de urine de koe verlaat.

NitroShure is een gecoat voederureum. Door de coating komt het ureum langzaam in de pens vrij. Omdat het wel tot 8 uur werkt, wordt de benutting hoger. Dit verhoogt de microbiële eiwitvorming, wat de productie van de koeien verbetert. Tevens werkt het positief door in de stikstofbalans in de Kringloopwijzer.

Door 50-100 gram per koe per dag te voeren, is er 24 uur per dag voldoende stikstof in de pens aanwezig voor de pensbacteriën om ruwvoer optimaal te kunnen verteren.


Wanneer kan effect van NitroShure worden verwacht

In situaties waarbij de DVE-voorziening op peil is, maar het ruweiwitgehalte in het rantsoen lager is dan 15 procent, kan NitroShure worden ingezet om het eiwittekort aan te vullen.

Ook wanneer de OEB lager is dan 250, kan NitroShure een waardevolle aanvulling zijn. Een te laag OEB komt vaak voor bij de onderstaande typen kuilen/rantsoenen:

• Droge en of grove graskuilen
• Kuilen met een hoog suikergehalte. Suiker en eiwit wisselen elkaar uit. Kuilen met een hoog suikergehalte hebben vaak een goede DVE maar een te laag gehalte aan penseiwit of OEB.
• Snijmaisrijke rantsoenen. Snijmais is een energierijk, maar eiwitarm product.
• Rantsoenen met producten met een negatieve OEB als aardappelvezels of perspulp.
• Graskuilen waarbij broei is opgetreden en het eiwit (te) bestendig is geworden.


Overige indicatoren voor eiwittekort

• Een te laag melkureum (<18) in combinatie met een laag melkeiwitgehalte (lager dan normaal) kan een indicator zijn voor een eiwittekort op pensniveau.
• Het basisrantsoen met grof ruwvoer bevat op papier 15 procent eiwit, maar de mest is niet goed verteerd. Het ureum kan dan wel boven de 20 zijn, maar bij een niet goed werkende pens geeft het melkureum een vertekend beeld.
• Als de oudmelkse koeien de melk optrekken (te weinig produceren) en groei vertonen, is een eiwittekort meestal de oorzaak.
• Als eiwitrijke brok wordt verstrekt in de melkstal, krijgen koeien maar twee maal per dag een eiwitrijk product toegediend. Hierdoor kan er in de tweede helft van de dag of in de tweede helft van de nacht een stikstoftekort in de pens ontstaan. NitroShure bijvoeren in het basisrantsoen voorkomt dan een stikstoftekort in de pens.


Wanneer is NitroShure meestal niet nodig

• Veel natte graskuil in een rantsoen. Natte graskuil bevat vaak veel onbestendig penseiwit.
• Een melkureum dat hoger is dan 23.
• Een hoge OEB in het rantsoen (>300).


Besparing duur voereiwit

Bij hoge prijzen voor eiwitrijke grondstoffen is het extra interessant om een slow-release ureum in te zetten. Door een hoger aanbod van microbieel eiwit kan er een besparing doorgevoerd worden op andere eiwitbronnen in het rantsoen (soja en/of raap).

Het eiwit in Nitroshure wordt beschermd door een vetcoating. Hierdoor heeft NitroShure ook een energiewaarde (315 VEM). Dit komt overeen met de voederwaarde van 1/3 kg krachtvoer.

Wilt u meer informatie over de werking van NitroShure? Neem dan vrijblijvend contact op met Speerstra Feed Ingredients B.V. via 0514-569001 of mail@speerstra.com / www.speerstra.com.


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Speerstra Feed Ingredients

Speerstra Feed Ingredients

Speerstra Feed Ingredients is een internationale handelsonderneming en importeur van hoogwaardige ingrediënten voor de diervoedersector (rundvee, varkens,...

Lees verder »

Meer van Speerstra Feed Ingredients

Lees ook

Meer artikelen van Speerstra Feed Ingredients »

Artikelen over Speerstra Feed Ingredients