Over tien jaar in EU minder graan en stabiele suikerproductie

De Europese Commissie verwacht de komende tien jaar een daling van de graanproductie in de 27 EU-lidstaten met 2,5 procent. De suikerproductie van de Europese Unie blijft vrijwel gelijk.

Over+tien+jaar+in+EU+minder+graan+en+stabiele+suikerproductie
© Han Reindsen

Voor granen is de lagere productie gebaseerd op een kleiner areaal en hectareopbrengsten die nagenoeg gelijk blijven. Voor suikerbieten gaat de Europese Commissie (EC) tot het jaar 2031 ook uit van een lichte daling van het areaal, maar die wordt gecompenseerd door iets hogere suikeropbrengsten per hectare. Dat is te lezen in het rapport EU Agricultural Outlook dat de EC onlangs publiceerde.

In het rapport kijkt de commissie tien jaar vooruit naar de markten voor onder meer akkerbouwgewassen als granen en suikerbieten. Het rapport is samengesteld op basis van prognoses, aannames en maakt voor de wereldwijde ontwikkeling ook gebruik van de cijfers die de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, eerder publiceerde.

Daling graanareaal 2,8 procent

In vergelijking met 2021 gaat het rapport uit van een daling van het totale graanareaal in de EU met 2,8 procent tot 51,2 miljoen hectare. In 2031 resulteert dat dan in een productie van 276 miljoen ton aan graangewassen als vooral tarwe, mais en gerst. Deze productie betekent een daling van 2,5 procent. Overigens verwacht de EC een stijging van het areaal overige graangewassen als rogge, haver en sorghum met 1,1 procent.

Voor zachte tarwe is de verwachte areaaldaling 2 procent tot 21,1 miljoen hectare in de EU in 2031. Het areaal gerst zal met 7,9 procent nog steviger afnemen. De EC gaat in het rapport uit van een lagere hectareopbrengst voor beide gewassen als gevolg van uitbreiding van het biologische areaal en de verdere beperkingen voor een efficiënte gewasbescherming.

Minder graan voor veevoer

In het vooruitblik stelt de EC dat de verwachte consumptie van granen in de EU daalt. Dat geldt vooral voor tarwe met -6,4 procent en gerst met -11,6 procent. Het lagere verbruik is gebaseerd op het inkrimpen van de veesectoren in Europa waardoor minder granen nodig zijn voor veevoer. De humane consumptie zal wel licht stijgen.

Als graanexporteur zal de concurrentiepositie van de EU op de wereldmarkt sterk blijven. De belangrijkste concurrentie is te verwachten vanuit het Zwarte Zeegebied. Vanaf komend jaar gaat de EC uit van iets minder druk op de graanmarkt en daardoor geleidelijk wat lagere prijzen. Voor de periode van 2025 tot 2031 is het goed mogelijk dat de prijzen wel weer stijgen.

Opbrengststijging vlakt af

Voor de teelt van suikerbieten rekent de EC erop dat het areaal in de EU stabiliseert net onder de 1,5 miljoen hectare in 2031. Dat is nu nog net iets meer. De commissie wijst er verder op dat de opbrengststijging per hectare de afgelopen tien jaar (2010 tot 2020) behoorlijk is afgevlakt ten opzichte van de tien jaar daarvoor. Dat is onder meer een gevolg van de beperkingen van het middelenpakket, waarbij met name de neonics als voorbeeld wordt genoemd.

Op basis van alle ontwikkelingen gaat de EC uit van een suikerproductie van 16 miljoen ton in 2031, dat is ongeveer 500.000 ton meer dan het gemiddelde van de laatste paar jaar. Tegenover deze productie staat een consumptie die jaarlijks daalt met 0,5 procent tot 15,9 miljoen ton over tien jaar. Dat is een gevolg van de omschakeling in Europa naar gezondere diëten.

Suikerprijzen stijgen tot 400 euro

Op de markt worden ontwikkelingen verwacht voor andere toepassingen van suiker. Verder gaat de EC uit van een jaarlijkse exportstijging met 2,5 procent van suiker in verwerkte voedingsproducten. De import van suiker zal geleidelijk afnemen, omdat de Europese vraag naar suiker ook afneemt. De marktprijzen zullen volgens de EC de komende tien jaar geleidelijk stijgen tot een niveau van 400 euro per ton witte suiker in 2031.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer