Formerende partijen willen boeren verhuizen naar Flevoland

UPDATE: De formerende partijen willen boeren die nu nog bij kwetsbare natuurgebieden zitten, verleiden om hun bedrijf te verhuizen naar Flevoland. Dat melden bronnen uit de provincie en politiek Den Haag. LTO Nederland en Agractie plaatsen kanttekeningen.

Formerende+partijen+willen+boeren+verhuizen+naar+Flevoland
© Han Reindsen

Flevoland zou in dezelfde plannen ook worden bestempeld als plek voor grootschalige woningbouw. De reden dat juist naar deze provincie wordt gekeken, is dat veel grond in Flevoland, ruim 20 procent van de oppervlakte, in eigendom is van de grondbank van de Staat. Deze grond wordt nu voornamelijk verpacht.

De partijen zien in de provincie dan ook een oplossing voor de woningnood. De Agro Expert Raad in Flevoland heeft hierover gesproken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Indien Flevoland die ruimte biedt, vraagt de provincie wel iets terug ter compensatie, bijvoorbeeld in de vorm van vergroening of meer ruimte om te experimenteren met nieuwe landbouwvormen.


Toplocatie

Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, is niet afwijzend tegenover een vrijwillige verhuizing naar Flevoland, maar hij plaatst wel een aantal kanttekeningen. 'Vrijwillig verplaatsen is, in combinatie met innoveren, extensiveren en vrijwillig stoppen een uitstekende oplossing voor de stikstofcrisis. LTO en natuur- en ondernemersorganisaties stellen dat zelf ook voor in ons plan Duurzaam Evenwicht.'

'Flevoland is echter alles behalve leeg – ook nu is het een van de toplocaties voor land- en tuinbouw', gaat Van der Tak verder. 'De vraag naar grond wordt in Nederland alleen maar groter, dus het is goed dat de onderhandelaars kijken waar ruimte is. Dat gaat verder dan alleen stikstof. Voor de langere termijn pleiten we dan ook voor nieuw land. Daar zijn we als Nederlanders groot in, dus waarom zijn we daarmee gestopt? Er is genoeg ruimte in bijvoorbeeld de Noordzee.'


Oostvaardersplassen

Boerenbelangenorganisatie Agractie vindt de suggestie om boeren plek te bieden in Flevoland niet logisch. 'De claim op de schaarse ruimte is enorm door allerlei partijen, vooral buiten de landbouw. Ook in Flevoland', schrijft Agractie in een verklaring. 'De gronden in eigendom van de overheid, zijn in gebruik van boeren en stichting Erf, óf aangewezen als natuur.' Agractie stelt dat deze grond met het oog op extensivering hard nodig is om de bestaande boeren in Flevoland perspectief te laten houden.

Wat volgens Agractie wel kan is het benutten van de Oostvaardersplassen en het inpolderen van het Markermeer. 'Hiermee ontstaat meer dan 75.000 hectare ruimte waarmee invulling gegeven kan worden aan tal van ruimteclaims.' Eerder opperde BBB ook om de Oostvaardersplassen te gebruiken voor woningbouw.


Landschapscommissariaat

Dagblad De Volkskrant kreeg een document in handen dat ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers in de trein zou hebben laten liggen. Hierin staan de eerdere plannen van VVD en CDA. Zij pleiten in de notitie voor een nationaal Landschapscommissariaat, vergelijkbaar met de Deltacommissaris.

Dit commissariaat geeft 'uitvoering aan de integrale aanpak van de overgang naar een toekomstbestendig platteland', zo staat in de notitie. Deze organisatie bekijk dus 'wat er met betrekking tot ruimte, landbouw en natuur nodig is om de transitie naar duurzame landbouw en de aanpak van het stikstofprobleem in gang te zetten en te houden.'

Verder stelden zij voor miljarden euro's te reserveren om de problemen rondom de stikstofuitstoot in Nederland op te lossen. Het zou gaan om 14 tot 19 miljard euro boven op de al uitgetrokken miljarden euro's. Hiermee zou tot 2030 de uitkoop of verplaatsing van de piekbelasters en natuurherstel worden betaald. Uit de meest recente berichten over de formatie zou blijken dat het potje mogelijk nog groter wordt: 20 tot 30 miljard euro.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer