Kennis in je Kas start onderzoek naar lekkages in glastuinbouw

De programmaraad van Kennis in je Kas heeft begin oktober goedkeuring gegeven aan het project 'Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw' binnen het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof.

Kennis+in+je+Kas+start+onderzoek+naar+lekkages+in+glastuinbouw
© Vidiphoto

Met het nieuwe project hoopt de stichting meer kennis op te bouwen over de omvang en het ontstaan van lekkages en de rol van lekkages op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater.

De afgelopen jaren zijn zichtbare stappen voorwaarts gezet in de verbetering van de waterkwaliteit in het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden. Maar uit de waterkwaliteitsmetingen blijkt dat deze verbetering stagneert. In de regio's Westland en Oostland zijn er signalen dat lekkages vanuit de kassen hierbij mogelijk een rol spelen.


De afgelopen periode is er een pilot uitgevoerd, gefinancierd vanuit de overheid, naar een lekkage bij drie glastuinbouwbedrijven. De conclusie uit de pilot was dat lekstromen meetbaar zijn en aanwezig, maar niet per se zijn gekoppeld aan een bepaald type teelt of ouderdom van de kas, noch aan een geografische ligging. Bovendien was het aantal deelnemers aan de pilot te klein om conclusies te generaliseren.


Uitbreiding metingen

Binnen het nieuwe project worden de metingen bij de drie bedrijven uit de pilot voortgezet en worden de metingen uitgebreid door het toevoegen van vier nieuwe bedrijven. De focus ligt daarbij op substraatbedrijven, maar ook een grondteeltbedrijf wordt meegenomen.

Het project wordt uitgevoerd door Ecorys Nederland en Witteveen+Bos. De financiering is in handen van stichting Kennis in je Kas, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemende telers en Hoogheemraadschap van Delfland.


Bekijk meer over:

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
Meer weer