Cosun: nitraatplan mist aansluiting met akkerbouwpraktijk

Landbouwcoöperatie Cosun vindt dat de overheid met het ontwerp voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn akkerbouwers te veel wil voorschrijven hoe zij hun bedrijf op bouwplanniveau moeten inrichten.

Cosun%3A+nitraatplan+mist+aansluiting+met+akkerbouwpraktijk
© DIRK HOL

Cosun ziet het concept van het nitraatplan als een ernstige beperking op de ondernemersvrijheid van akkerbouwers. Het past bovendien niet in de moderne landbouwpraktijk van het telen en verwerken van onder andere aardappelen, suikerbieten en cichorei, schrijft de coöperatie in een reactie.

In het ontwerp worden ingrijpende generieke maatregelen voorgesteld. De elementen in het plan die grote invloed hebben op de akkerbouw, zijn volgens Cosun de verplichte teelt van rustgewassen eens in de vier jaar en later eens in de drie, de 60 procent vanggewassen en vanaf 2027 100 procent vanggewassen op zand- en lössgronden en de bufferstroken langs watergangen.


Maatregelen te generiek

Cosun erkent het belang van een goede waterkwaliteit, maar wijst er ook op dat de meeste akkerbouwers al voldoen aan de Europese normen. Daar waar doelen niet worden gehaald, zijn extra inspanningen nodig. Maar de voorgestelde maatregelen zijn daarvoor volgens de coöperatie te generiek en gaan voorbij aan de verschillen per regio en de verschillen per gewas voor wat betreft de mate van uitspoelingsgevoeligheid.

De overheid dwingt akkerbouwers via het zevende actieprogramma, zoals dat nu voorligt, om gewassen te oogsten voordat de optimale opbrengst is bereikt. Dat is niet alleen een vorm van inkomensderving, stelt Cosun, maar het betekent ook dat grond en grondstoffen niet duurzaam worden benut.

Voor de coöperatie is het ook van belang dat door het stellen van deadlines de verwerking van aardappelen, bieten en cichorei onder hoge tijdsdruk komt te staan. De overheid vindt dat ketenpartijen dan dienen te investeren in extra oogstmachines en bijvoorbeeld opslagcapaciteit. Maar Cosun ziet geen mogelijkheid waar deze investeringen in een competitieve markt kunnen worden terugverdiend.


Verdienvermogen onder druk

Hoewel de economische gevolgen van de maatregelen in het nitraatplan nog niet bekend zijn, voorziet Cosun dat de kosten voor de hele akkerbouwketen enorm toenemen en dat het verdienvermogen voor de sector onder druk komt te staan. De coöperatie pleit voor een gezamenlijke doorrekening van de voorstellen en mogelijke alternatieven.

Cosun wil samen met de sectorpartners in gesprek met het ministerie van LNV en de Tweede Kamer. De coöperatie wil de bezwaarpunten kenbaar maken bij de politieke partijen, in aanloop naar het debat van morgen over het mestbeleid. Doel is volgens Cosun om het ontwerp in samenwerking met de sector aan te passen, zodat het de agrarische praktijktoets kan doorstaan en het verdienvermogen van de akkerbouwsector minimaal op peil blijft.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  9° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
 • Zondag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer