DDT+in+grutto%27s+en+hun+eieren
Nieuws
© Ida Hylkema

DDT in grutto's en hun eieren

In dode grutto's en in niet uitgekomen grutto-eieren zit DDT. Dat blijkt uit een eerste en verkennend onderzoek van CLM Onderzoek en Advies en het Louis Bolk Instituut naar de aanwezigheid van pesticiden in de grutto.

CLM en het Louis Bolk Instituut deden dit onderzoek in het kader van het project 'Winst en weidevogels.'

Aanleiding voor het onderzoek is de grote druk op de gruttopopulatie in Nederland. De vraag is of vergiftiging met pesticiden ook een rol kan spelen in de afname van het aantal broedparen.


Veertien monsters

CLM en het Louis Bolk Instituut analyseerden veertien monsters, bestaande uit elf niet-uitgekomen grutto-eieren en drie dode grutto's. In alle monsters is DDT aangetoond. In één volwassen grutto is ook Deet aangetroffen.

De dode grutto's en grutto-eieren zijn onderzocht op 727 pesticiden. In 100 procent van de monsters is DDT aangetroffen en in 7 procent Deet.


Geen andere middelen

Het goede nieuws is dat in vergelijking tot soortgelijke onderzoeken bij boerenzwaluwen en mezen alleen deze stoffen zijn gevonden in de gruttomonsters. Wel zijn de DDT-concentraties in de eieren en het kuiken hoger dan in de onderzoeken aan boerenzwaluwen en mezen. De hoogste DDT-concentraties bij grutto's zijn gemeten in de eieren, gevolgd door het kuiken en de twee volwassen grutto's.


De gevonden DDT-concentraties in de volwassen grutto's lijken zo laag dat acute en chronische toxische effecten niet zijn te verwachten. Maar DDT heeft bij vogels onder andere een negatief effect op de dikte van de eierschaal waardoor eieren kunnen breken en het broedsel mislukt.


Westelijk Afrika

DDT is sinds 1973 niet meer toegelaten in Nederland, maar is nog steeds aanwezig in het milieu. In Westelijk Afrika, het overwinteringsgebied van de grutto, is het middel wel toegestaan in de strijd tegen de malariamug. De bodem en de daarin levende bodemfauna worden als belangrijkste DDT-contaminatieroute gezien voor grutto's.

Onduidelijk is of er restanten van DDT in overwinteringsgebieden in Zuid-Europa en West-Afrika zitten. Hiervoor zouden in de bekende overwinteringsgebieden monsters moeten worden genomen. Tijdens vervolgonderzoek zouden meer monsters van vetweefsel en lever van adulte grutto's moeten worden geanalyseerd.


Openstaande vraag

Belangrijke vraag die resteert, is wat is de specifieke relatie bij de grutto's is tussen het reproductiesucces en de concentratie DDT in het ei.Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
Meer weer