'Meer marktmacht voor boeren: kans of bedreiging?'

Boeren moeten een betere positie krijgen in de keten en een betere prijs voor hun producten. Daarover zijn veel partijen het wel eens. Dit was destijds de aanleiding om te starten met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Naast belangenbehartiging als vereniging, is de Producenten Organisatie (PO) ook opgezet om meer marktkracht te organiseren.

De eerste twee jaren werden we vooral opgeslurpt door belangenbehartigingsdossiers. Vanaf 2020 krijgt met name het opbouwen van de PO meer aandacht. Allereerst werkten we aan het verbeteren van de informatiepositie. We ontwikkelden een wekelijkse prijsindex die aangeeft hoe de prijs in Nederland zich verhoudt tot die in omliggende landen.

Dit helpt onze varkenshouders in de onderhandelingen en laat vooral zien dat ze, ondanks een beter product, tot nu toe een lagere prijs ontvangen. Daarnaast ontwikkelden we een productiemonitor. De POV kan heel nauwkeurig voorspellen wat het aanbod aan vleesvarkens voor het komende halfjaar wordt.

De concurrentie die nu plaatsvindt tussen schakels binnen een keten, moet zich verplaatsen naar concurrentie tussen ketens

Linda Janssen, voorzitter POV

Dat helpt varkenshouders mee te bewegen op marktomstandigheden. Op dit moment laat onze monitor zien dat het aanbod snel afneemt en er krapte zal ontstaan. De onderhandelingspositie en prijzen zullen hierdoor verbeteren. Onlangs zijn we gestart met het opzetten van marktclusters. Varkenshouders die leveren binnen een bepaalde keten, vormen samen een marktcluster.

De animo is boven verwachting groot. De marktclusters zijn specifiek bedoeld om de positie in de keten aan te pakken. We hebben er twee opgestart en er volgen meer. De reacties zijn wisselend. De ene ketenpartner ziet dat met marktclusters sterke en transparante ketens zijn te bouwen. Maar er zijn ook partijen die marktclusters ervaren als een bedreiging. Zij hebben liever verdeeldheid onder de boeren.


Boeren verdienen bescherming en een plek aan tafel voor een gelijke positie, eerlijke en transparante prijsvorming en vrij ondernemerschap. Ketens bouw je alleen samen. De concurrentie die nu plaatsvindt tussen schakels binnen een keten, moet zich verplaatsen naar concurrentie tussen ketens.

Wij en onze leden zijn er klaar voor en gaan door. Het is aan de ketenpartners om te schakelen. Wij werken aan een eerlijke positie voor boeren in de keten. Daar heeft toch iedereen de mond van vol? Zijn we dan een kans of een bedreiging?!

Bekijk meer over:

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
 • Dinsdag
  8° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  14° / 5°
  85 %
Meer weer