Ctgb%3A+%27Vertraagde+toelating+groene+middelen+komt+niet+door+ons%27
Interview
© Ctgb

Ctgb: 'Vertraagde toelating groene middelen komt niet door ons'

Directeur Ingrid Becks vindt het frustrerend dat het Ctgb vaak wordt genoemd als oorzaak van de vertraagde toelating van groene middelen. 'De vertraging komt doordat afzonderlijke toelatingsdossiers steeds meer tijd vragen en verder is er vooral op Europees niveau een tekort aan beoordelingscapaciteit.'

Het beeld dat wordt geschetst dat bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) veel groene middelen op de plank liggen te wachten op een toelating, herkent Ingrid Becks niet. De directeur van het Ctgb wil de berichten en reacties daarover graag rechtzetten. 'Er ontstaat te veel ruis op de lijn. Dit gaat een eigen leven leiden en wekt ten onrechte de indruk dat wij onvoldoende doen om de toelatingsaanvragen te verwerken.'

Onze portefeuille met aanvragen is naar verhouding erg groen

Ingrid Becks, directeur Ctgb

Maar er is toch sprake van een achterstand?

'Op Europees niveau komen veel aanvragen binnen voor nieuwe stoffen en middelen. Het hele toelatingsproces van werkzame stof tot uiteindelijk een toegelaten gewasbeschermingsmiddel kost nu eenmaal veel tijd. Voor groene middelen geldt bovendien dat toelatingshouders vaak wat onwennig zijn. Ze moeten wat betreft procedure de omslag nog maken van chemisch naar groen.

'Naast nieuwe toelatingen hebben we te maken met de herbeoordelingsprocedures van alle toegelaten stoffen en middelen in de Europese Unie. In deze processen worden we tussendoor soms geconfronteerd met aanvullende vragen over bijvoorbeeld hormoonverstorende eigenschappen of andere actuele zaken. Al met al zorgt dat voor veel extra werk en we zien dat vooral veel toelatingsinstanties in andere Europese lidstaten daar niet goed op zijn berekend.'


De oorzaak van de vertraging ligt dus niet bij het Ctgb?

'Nee, het grootste probleem is het tekort aan capaciteit bij andere toelatingsautoriteiten in Europa. In tegenstelling tot veel vergelijkbare organisaties in de EU is het Ctgb een zelfstandig bestuursorgaan. Daardoor kunnen wij werken met kostendekkende tarieven en zijn we beter in staat om te investeren in onze capaciteit en die aan te passen als dat nodig is.

'In andere lidstaten is de toelating van gewasbeschermingsmiddelen meer gebudgetteerd en dat maakt het systeem minder flexibel. Vanuit Europa wordt wel met een schuin oog naar ons gekeken om de toelatingsprocedure op een vergelijkbare manier te kunnen aansturen.'


Hoe speelt het Ctgb in op de toenemende vraag?

'Onze accountmanagers onderhouden contacten met toelatingshouders en kunnen daardoor een goede inschatting maken wat aan nieuwe aanvragen voor stoffen en middelen op termijn te verwachten is. Daarop schakelen we vervolgens. Als organisatie zijn we vanwege de toenemende vraag naar onze diensten flink gegroeid de afgelopen jaren. Toen ik in 2003 bij het Ctgb begon, deden zestig mensen het werk. Nu hebben we 170 medewerkers.'


Toch neemt het Ctgb slechts een beperkt aantal toelatingsaanvragen in behandeling?

'Ja dat klopt, na de gestage groei van afgelopen jaren hebben we voor 2021 besloten om een pas op de plaats te maken bij het werven van nieuw personeel. Om onze kwaliteit te borgen, is voldoende tijd nodig om nieuwe experts goed in te werken. Het Ctgb heeft tot nu toe veel aanvragen aangenomen ten opzichte van andere lidstaten. Ja, we beperken nu het aantal aanvragen, maar nemen nog steeds in vergelijking met de meeste andere lidstaten relatief veel aanvragen aan.

'Een deel van de toelatingsaanvragen verwijzen we voorlopig door naar andere lidstaten. We willen niet dat aanvragen voor lange tijd onder op een stapel belanden en ook geen valse verwachtingen wekken voor de duur van een aanvraag. Aan het eind van dit jaar gaan we weer nieuwe vacatures invullen en dan hopen we in de toekomst weer meer aanvragen in behandeling te kunnen nemen.'


Hoe functioneert het Greenteam binnen het Ctgb?

'Dat gaat eigenlijk al zo'n jaar of vijf erg goed. Dankzij ons Greenteam hebben wij specialistische kennis over laagrisicostoffen en groene middelen in eigen huis kunnen ontwikkelen. We merken ook dat deze kennis een aanzuigende werking heeft. Veel toelatingshouders kiezen er in Europa voor om de toelating van nieuwe groene stoffen en middelen via het Ctgb te laten verlopen. Onze portefeuille is daardoor naar verhouding erg groen.'


Er wordt gesuggereerd dat het Ctgb zou moeten werken met een apart loket voor groene middelen om de toelating te versnellen. Wat vindt u daarvan?

'Waar nodig breiden wij de capaciteit van ons Greenteam uit. Daarnaast verspreiden we in Europa de specialistische kennis die wij hebben over deze stoffen en middelen. We hebben actief bijgedragen aan het actualiseren van datavereisten en zijn betrokken bij het opstellen van een guidance voor de beoordeling van bijvoorbeeld micro-organismen of plantenextracten. Ook dragen we bij aan trainingsprogramma's gericht op groene middelen voor het opleiden van Europese toelatingsexperts. Door deze kennisoverdracht proberen we het toelatingsproces te versnellen.'


In hoeverre kijkt het Ctgb voor de toelating van middelen over de grenzen?

'Een van de acties in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 waarbij wij zijn betrokken, is het kijken naar de wederzijdse erkenningen van middelen in de EU. Bij toelatingen van chemische middelen is dit al gangbare praktijk. Voor groene middelen kan dit zeker ook iets opleveren.

'Verder zijn er contacten over beoordeling van groene middelen met autoriteiten in de Verenigde Staten. Wij bekijken in hoeverre het mogelijk is om dossiers uit te wisselen en stimuleren toelatingshouders meer gebruik te maken van de kennis over en weer.'


Aanvraagprocedure voor nieuw middel duurt vier of vijf jaar

De aanvraagprocedure voor een nieuwe werkzame stof tot de uiteindelijke toelating van een nieuw gewasbeschermingsmiddel neemt in de Europese Unie vier tot vijf jaar in beslag, schat Ctgb-directeur Ingrid Becks. Dat is gerekend vanaf de aanvraag voor een nieuwe werkzame stof en daarmee het indienen van het bijbehorend dossier. Becks vertelt dat eerst de rapporterende EU-lidstaat een jaar bezig is met het beoordelen van een aanvraag voor een nieuwe werkzame stof. In een aantal overlegrondes volgt daarna het oordeel over de betreffende stof door alle EU-lidstaten. 'Meestal na twee of drie jaar is het duidelijk of een werkzame stof wel of niet wordt goedgekeurd.' Daarna pas buigen de lidstaten zich afzonderlijk over de toelating van de gewasbeschermingsmiddelen die zijn gebaseerd op de nieuwe werkzame stof, stelt Becks. 'De uiteindelijke tijdsduur van het hele proces hangt af van eventueel aanvullende vragen of ander oponthoud.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  15° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 12°
  60 %
 • Woensdag
  18° / 15°
  60 %
Meer weer