Motie tegen grootschalige mestbewerking Roosendaal aangehouden

Dankzij een succesvolle ZLTO-lobby is op het allerlaatste moment een motie van zes partijen in de gemeenteraad van Roosendaal tegen de komst van grootschalige mestbewerkingsinstallaties aangehouden. 'Dit is een belangrijk signaal richting andere gemeenten in West-Brabant', meldt ZLTO-afdelingsvoorzitter Jos Naalden.

Motie+tegen+grootschalige+mestbewerking+Roosendaal+aangehouden
© Nieuwe Oogst

Een meerderheid van de Roosendaalse gemeenteraad steunde de motie van de zes partijen. Die stelt dat grootschalige mestbewerking gevoelig ligt in Roosendaal. Verder zou er geen sprake zijn van een mestoverschot in de gemeente en maar zeer beperkt in de regio West-Brabant. Bovendien zijn de partijen van mening dat grootschalige mestbewerkingslocaties gezondheidsrisico's en (verkeers)veiligheidsrisico's met zich mee kunnen brengen.

ZLTO-afdeling Roosendaal reageerde met verbazing op de motie en klom, gesteund door coalitiepartij VVD, in de pen. Ook sprak afdelingsvoorzitter Jos Naalden met diverse partijen in de coalitie en de oppositie. 'We hebben opgeroepen om het democratische proces doorgang te laten vinden en daar bleek vooral D66 gevoelig voor. Daarmee was de motie van de baan.'

Ook CDA Roosendaal sprak zich uit voor het respecteren van het lopende bestuurlijke traject en voor de kansen die mestbewerking kan bieden aan lokale ondernemers. Door de ommezwaai vindt er nu alsnog eerst een inspraakvergadering en een commissievergadering plaats. Naalden noemt de uitkomst een belangrijk signaal richting andere gemeenten in West-Brabant.


Debat

De motie kwam op het moment dat provincie Noord-Brabant bezig is met een verkenning naar mogelijke nieuwe locaties voor mestbewerking. De eerste fase daarvan wordt naar verwachting in april afgerond. Binnen een periode van zes weken daarna vindt een bestuurlijk en maatschappelijk debat plaats over deze zoekgebieden voor mestbewerking.

De ZLTO-afdeling vond het ongepast dat partijen in deze verkennende fase al aan het Roosendaalse college vroegen om een mening te vormen. 'Wij hebben de gemeenteraad verzocht om niet met de motie in te stemmen en het geplande maatschappelijke en bestuurlijke debat eerst zijn beloop te laten hebben. Op basis daarvan kan tot een Roosendaalse inzet in de regionale afspraken worden gekomen.'


Relevantie

ZLTO is van mening dat mest essentieel is voor de voeding van bodem en gewas. 'Daarom pleiten we ervoor dat er voldoende potentiële mestbewerkingslocaties beschikbaar zijn om groene meststoffen voor zowel de Nederlandse als de buitenlandse markt te maken', aldus Naalden. 'Mestbewerking draagt op deze manier bij aan verduurzaming en een beter verdienmodel van zowel plantaardige als dierlijke sectoren.'

In een reactie laat de provincie weten dat zij samen met de vier Brabantse regio's en de waterschappen gekozen heeft voor een objectief onderzoek op puur milieutechnische gronden naar geschikte locaties voor mestbewerking. Dit proces loopt nog. Hierbij krijgen alle belanghebbenden, waaronder ook gemeenten, de kans hun visie te laten horen. 'Het is goed dat Roosendaal het debat wil voeren op het juiste moment in het proces wanneer ze ook de juiste informatie tot haar beschikking heeft', aldus een woordvoerder.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  28° / 19°
  35 %
 • Dinsdag
  27° / 16°
  20 %
 • Woensdag
  26° / 18°
  70 %
Meer weer