Elies Lemkes-Straver: 'Mestbewerking moet onderdeel van kringloop worden'

De Brabantse Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (CDA) zoekt samen met gemeenten en waterschappen naar geschikte gebieden voor mestbewerking via het plan-MER Mest. Voor- en tegenstanders wachten in spanning af.

Elies+Lemkes%2DStraver%3A+%27Mestbewerking+moet+onderdeel+van+kringloop+worden%27
© Wim Roefs

Waarom heeft de provincie de procedure voor dit plan-MER opgestart?

'Er is een mestoverschot in Brabant. Gemeenten, waterschappen en de provincie willen afspraken maken over geschikte gebieden voor een schone en veilige mestbewerking in Brabant. Om te zorgen voor een objectieve en transparante beoordeling van gebieden op puur milieutechnische gronden, is gekozen voor het instrument plan-MER.'

Mestbewerking kan helpen de stikstof- en CO2-uitstoot te verminderen en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren

Elies Lemkes-Straver, Gedeputeerde van Brabant

Ziet de provincie mestbewerking als noodzakelijk kwaad of als kans?

'Als het mestoverschot niet wordt bewerkt, blijft de situatie zoals ze is: veel onbewerkte drijfmest wordt geëxporteerd. De initiatiefnemers willen naar een situatie waarin mestbewerking een onderdeel vormt van kringlooplandbouw.'


Op welke manier ziet u dat voor u?

'Mestbewerking kan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van stikstof en CO2, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het terugdringen van het kunstmestgebruik. Daarom is het zo belangrijk dat dit mogelijk is. Maar dan wel op de juiste locaties. En die zijn we nu aan het onderzoeken.'


Welke impact heeft het plan-MER-traject op bestaande locaties?

'Ook deze locaties worden beoordeeld op basis van de in de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) vastgestelde toetsingscriteria. Als daaruit blijkt dat mestbewerkingsinstallaties zich op een ongeschikte locatie bevinden, moeten we daar op een later moment een bestuurlijk besluit over nemen.


'Daarbij kunnen we niet zomaar voorbijgaan aan de rechten van de ondernemer. In de NRD hebben we wel opgenomen dat deze installaties niet voor uitbreiding geschikt worden geacht.'


Wanneer is de publicatie?

'Het milieueffectrapport wordt medio april gepubliceerd. Dit is een belangrijke bouwsteen voor het uiteindelijke plan-MER Mest.'


Verwacht u veel weerstand van natuur- en milieuorganisaties en burgers?

'Wij kunnen uiteraard niet spreken voor anderen. Wel zijn zij voor ons een belangrijke partij in dit proces. Dat is ook de reden waarom we hun inbreng serieus nemen en ze deel uitmaken van de klankbordgroep.'


Wat gebeurt er als een gemeente niet mee wil werken?

'Het is een initiatief van de provincie, waterschappen en gemeenten. We hebben er vertrouwen in dat we er samen uitkomen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  24° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  21° / 13°
  20 %
Meer weer