Meer+animo+dan+geld+voor+agrarisch+natuurbeheer
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Meer animo dan geld voor agrarisch natuurbeheer

Er is vanuit boeren nog altijd veel interesse voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van GroenLinks. Wachtlijsten tonen volgens haar aan dat de deelname hieraan nog groter zou kunnen zijn.

De subsidieregeling ANLb werd in 2016 ingevoerd en wordt mede gefinancierd door Europa. Met een gebiedsgerichte aanpak worden natuurdoelen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de leefgebieden van boerenlandvogels. De subsidieverlening verloopt via de provincies en de agrarische collectieven.

Volgens Schouten doen de boeren graag mee aan agrarisch natuurbeheer, maar worden ze beperkt door het beschikbare budget en de begrenzing van de leefgebieden van de verschillende soorten dieren en insecten.


Aantal boerenlandvogels daalt

Ondanks de populariteit van de regeling constateert de landbouwminister dat de ontwikkeling van de boerenlandvogels nog steeds een dalende trend laat zien. 'Het toont aan dat ANLb niet het enige instrument kan zijn om de biodiversiteit in het agrarische gebied te versterken', schrijft ze.

Binnenkort komt er een evaluatie van het ANLb. Daarin wordt de vraag beantwoord hoe het Rijk, de provincies en de agrarische collectieven uitvoering hebben gegeven aan de wijziging van het stelsel dat in 2016 werd ingevoerd. Ook wordt dan bekend of de verwachtingen zijn waargemaakt. De minister hoopt dat hier lering uit kan worden getrokken voor de resterende periode tot 2022 en voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).


Volledig budget gebruikt

De provincies stellen het budget beschikbaar. Jaarlijks kunnen de agrarische collectieven om uitbreiding van de regeling vragen. Zowel in 2020 als in 2019 werd nagenoeg het volledige budget voor het agrarisch natuurbeheer benut. In 2020 is het budget met 6 miljoen euro toegenomen ten opzichte van 2019.

Volgens Schouten zal uitbreiding van het ANLb onderwerp van bespreking zijn bij de invulling van het nieuwe Nationaal Strategisch Plan (de nationale invulling van het GLB). 'Daarnaast zal het door de toekomstige ecoregelingen mogelijk worden voor alle landbouwers om maatregelen te nemen voor milieu, klimaat en biodiversiteit', schrijft ze.


Ecoregeling niet altijd geschikt

Een ecoregeling hoeft volgens de minister niet altijd het juiste instrument te zijn om een boerenactiviteit te subsidiëren. 'Voor het verhogen van het waterpeil of natte teelten in het veenweidegebied kunnen bijvoorbeeld een gebiedsspecifieke compensatie of het agrarisch natuurbeheer effectievere interventies zijn.'

Het Nationaal Strategisch Plan wordt het komende halfjaar verder uitgewerkt en in het najaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 12°
  20 %
 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer