Strengere+regels+voor+biologische+melkveehouders
Nieuws
© Johan Wissink

Strengere regels voor biologische melkveehouders

Voor biologische melkveehouders gaat vanaf volgend jaar een nieuwe Europese verordening gelden. De grote lijnen blijven hetzelfde, maar de wijzigingen hebben wel gevolgen voor bedrijven.

De wijzigingen beginnen al bij de omschakeling en het percentage omschakelvoer dat is toegestaan. Vanaf volgend jaar geldt voor zowel vee als percelen een omschakelperiode van 2 jaar.

Per 2023 moet 70 procent van het biologisch voer uit eigen regio komen. Nu is dat nog 60 procent.


Skal

Toezichthouder Skal rekent onder eigen regio alle EU-lidstaten. Dirk Smits van Skal verwacht daarom niet veel impact van deze verscherping. 'Die is er wel als het gaat om de nieuwe eisen voor melkpoeder en melkvervangers. Die mogen geen chemisch samengestelde componenten of componenten van plantaardige oorsprong bevatten.'

Wat ook gaat veranderen, is de aanvoer van gangbare dieren. Dit mag alleen, als blijkt dat er geen goed biologisch alternatief is. Er komt een registratiesysteem (biodatabase) van biologisch vee dat te koop is. Er kan pas een ontheffing worden aangevraagd, als deze database is geraadpleegd. Zeldzame huisdierrassen zijn uitgezonderd.


Onthoornen

Skal gaat strenger controleren op onthoornen. Dat is alleen toegestaan per individueel dier, als is bepaald dat de gezondheid, het welzijn of de hygiëne van het dier of de veiligheid van de werknemers in het geding zijn. In de praktijk werd vaak een algemene ontheffing aangevraagd voor onthoornen, maar dat kan niet meer.

'Ik verwacht dat de EU hier op termijn strenger op in gaat zetten. De sector moet daarom nu al nadenken hoe dit zal doorwerken in bijvoorbeeld de fokkerij en huisvesting', waarschuwt Smits.


Voor de ziekenboeg gelden nu nog geen specifieke regels, maar vanaf 2022 wel. Voor het binnen afmesten van vee geldt juist het omgekeerde: hierover zijn vanaf 2022 geen regels meer opgenomen. Alle dieren moeten te allen tijde toegang hebben tot een uitloop en/of weidegang.


Gesloten kringloop

Een grote wens uit de sector zelf is om regels op te stellen voor een gesloten kringloop met 100 procent biologische mest en biologisch strooisel. Nu komen resten van gewasbeschermingsmiddelen uit gangbare mest en stro in de bodem van biologische bedrijven terecht, blijkt uit onderzoek.

De biologische belangenvereniging Bionext werkt aan concrete regels, maar die zijn er nog niet. Wel is het project 'Koplopers in Kringlooplandbouw' gestart, waarin pilots worden uitgevoerd en waarvoor veel belangstelling is.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer