Friese+boer+vindt+alleen+hoger+waterpeil+te+kort+door+de+bocht
Interview
© Ida Hylkema

Friese boer vindt alleen hoger waterpeil te kort door de bocht

Melkveehouder Jaap Formsma zit namens Agrarische Jongeren Friesland (AJF) in het brede landbouwoverleg in het veenweidegebied. Daarnaast zit hij in de initiatiefgroep die de mogelijkheden verkent voor de Grote Veenpolder, een van de kansrijke gebieden.


Wat betekent het Veenweideprogramma voor je bedrijf?

'We hebben een melkveebedrijf van 160 melkkoeien en 75 hectare veengrond in de Grote Veenpolder. Een hoger waterpeil heeft direct invloed op de draagkracht en de opbrengst van de grond. De grond is de basis onder ons bedrijf en als je die minder productief maakt, tast dat meteen ons verdienmodel aan.'

We hebben vanaf het begin gehamerd op het belang van grond als verdienmodel

Jaap Formsma, bestuurder Agrarische Jongeren Friesland

Hoe kijk je als jonge boer tegen het veenweideprogramma aan?

'Als AJF hebben we vanaf het begin gehamerd op het belang van grond als verdienmodel. Grond onder water is niet alleen slecht voor de draagkracht en opbrengst, maar het tast ook het bodemleven aan. En daarmee gaat de biodiversiteit juist achteruit. 'Zet maar onder water, dan is het probleem opgelost', is veel te kort door de bocht.'


Welke oplossing zie je dan wel?

'In de huidige plannen zijn bodemmaatregelen behoorlijk onderbelicht. Er wordt wel veel onderzoek gedaan wat bodemkundig mogelijk is. Bijvoorbeeld klei in veen, daar wordt nu nog te weinig mee gedaan. Hier in de Grote Veenpolder zie ik daar wel mogelijkheden voor. Een peilverhoging heeft hier weinig zin, omdat het water dan nog steeds de Noordoostpolder instroomt. Ik zie meer effect in het opbrengen van een klei- of zandlaag op het veen. Dat werd vroeger ook al gedaan.'


Is daarmee het probleem opgelost?

'Het gaat erom dat je de oplossingsrichting kostenefficiënt maakt en dat er een verdienmodel onder ligt. Ons verdienmodel zit in de bodem; in andere gebieden zijn de omstandigheden soms anders en daarmee ook de oplossingsrichting. Maar de basis is melk en dat moet je kunnen blijven produceren. Als je met het hele veenweidegebied in een nichemarkt gaat zitten, is dat geen nichemarkt meer.'


Zie je als boer perspectief in het veenweidegebied?

'Jazeker. Belangrijk is dat we zelf kunnen meedenken aan oplossingen en dat ook doen. De gebiedsgerichte aanpak is een prima aanpak, want elk gebied is weer anders. Als landbouw hebben we ook een verantwoordelijkheid naar het gebied. We zorgen voor werkgelegenheid en het specifieke landschap. Als je een open veenweidegebied wilt houden, moet je de boeren houden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  50 %
Meer weer