Poen+voor+groen
Column
© Dirk Hol

Poen voor groen

In de rubriek Brussels Bericht komen Nederlanders in Brussel aan het woord. Deze week Bert-Jan Ruissen, lid van het Europees Parlement voor SGP. Hij is lid van de landbouwcommissie.

Wie voldoet aan meer voorwaarden, moet meer vergoeding verdienen. Dat is mijn inzet als onderhandelaar voor het nieuwe EU-landbouwbeleid. Helaas denken verschillende politieke partijen er anders over. Het Europees Parlement nadert de laatste onderhandelingen over het nieuwe landbouwbeleid. Het is spannend, de druk is hoog, de belangen zijn groot. In oktober zal het Europees Parlement erover stemmen. Welke kant zal het opgaan?

Als onderhandelaar namens de ECR-fractie is onze inzet: voldoende aantrekkelijke steunpakketten (ecoregelingen) in aanvulling op de basispremie. Deze compensatie moet hoger zijn dan de gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Als boer moet je er ook een leuke boterham mee kunnen verdienen. Meer groen? Dan ook meer poen. En dat op basis van vrijwilligheid. De boer beslist of hij deelneemt.

Het wordt nog een zware dobber om dat voor elkaar te krijgen. Veel andere partijen vinden dat zij beter kunnen beslissen over het boerenbedrijf dan de boer zelf. Welnu, zo werkt het niet. In Nederland hebben we al zoiets meegemaakt met de voermaatregel. Dat hoeven we niet Europees te herhalen.

Laat de keus aan de boer en beloon hem via een aantrekkelijke ecoregeling of specifieke steunregeling voor eiwithoudende gewassen

Bert-Jan Ruissen, lid van het Europees Parlement voor SGP

Deze partijen willen nieuwe verplichtingen aan boeren opleggen ZONDER aanvullende compensatie. Zo willen sommigen iedere boer die hectarepremie ontvangt, verplichten bufferstroken van 3 meter aan te houden langs sloten en waterlopen, waar niet gespoten en bemest mag worden. Dat lijkt me teleurstellend voor al die boeren die in driftreductie hebben geïnvesteerd. Zo'n bermregeling raakt bovendien vooral een slotenrijk land als Nederland, wat het gelijke speelveld in de EU niet bevordert.

Er gaan zelfs stemmen op om iedere akkerbouwer die hectarepremie wil, te verplichten peulvruchten op te nemen in de gewasrotatie. Ik snap de beweegredenen erachter – minder afhankelijk worden van import – maar om een verplichting in te voeren, gaat wel heel ver. Laat de keus aan de boer en beloon hem via een aantrekkelijke ecoregeling of specifieke steunregeling voor eiwithoudende gewassen. Dan bereiken we hetzelfde, we zorgen voor een fatsoenlijke compensatie en blijven weg bij het stapelen van regel op regel waar de sector horendol van wordt.

Zouden deze partijen zulke plichten ook durven opleggen aan gewone burgers? Dat iedere particulier in de voortuin stikstofbindende gewassen zou moeten planten, verplicht en zonder vergoeding? Nee, dat durven deze partijen niet. Vreemd dat boeren het wel zouden moeten doen, terwijl deze ondernemers juist hun boterham moeten verdienen met grond.

Weer

 • Dinsdag
  23° / 16°
  65 %
 • Woensdag
  21° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 15°
  65 %
Meer weer