LTO+en+POV%3A+%27Investeer+meer+in+stikstofinnovatie%27
Nieuws
© Ulco Wesselink

LTO en POV: 'Investeer meer in stikstofinnovatie'

LTO Nederland en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roepen Tweede Kamerleden op om minimaal 750 miljoen euro van de ruim 1,3 miljard euro die in het kader van de stikstofcrisis is geoormerkt voor 'opkoop en saneringsregelingen', om te buigen in investeringen en innovaties.

LTO en POV vinden de investering in innovatie kosteneffectiever en beter passen bij een wereldwijd sterke agrarische sector. De organisaties constateren dat het kabinet nog niet voor de meest effectieve weg uit de stikstofcrisis kiest. Investeren boven saneren moet centraal staan, schrijven zij in een brief aan de Kamerleden.

'Stel nu alles in het werk om per direct minimaal 750 miljoen euro van sanering om te buigen naar investeringen en innovaties op de veehouderijbedrijven. Dat is kosteneffectiever stikstofemissie reduceren, past bij de innovatiekracht waarmee we wereldwijd vooroplopen en voorkomt dat de sector onnodig onder druk komt te staan', stelt LTO Nederland.


Kosteneffectieve inzet

Opkoop van veehouderijbedrijven is een weinig kosteneffectieve oplossing voor de stikstofproblematiek, blijkt ook uit doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). LTO en POV pleiten daarom voor een kleiner budget voor opkoop – op dit moment ruim 1,3 miljard euro –, zodat deze middelen beschikbaar komen voor innovatieve investeringen in management, mestaanwending of betere stalsystemen.


De organisaties geven aan dat de sector oplossingen heeft, maar kostprijsverhogende maatregelen kunnen meestal niet via het product worden terugverdiend. Omdat de rek er bij ondernemers simpelweg uit is, zal de overheid de investeringen mogelijk moeten maken.


Verstorende effecten

Opkoop is niet alleen minder effectief dan investeren in innovatie, het heeft ook schadelijke neveneffecten op de agrarische sector, stellen LTO en POV. Grote opkoopregelingen vanuit de overheid zullen de markt verstoren en hebben effect op prijzen voor varkens-, pluimvee en fosfaatrechten. Het uit de markt halen van deze dierrechten kan ervoor zorgen dat sectoren of deelsectoren door de ondergrens van het kritische volume zakken.

LTO en POV zijn van mening dat een opkoopregeling zoals nu wordt voorgesteld, geen enkel extra perspectief biedt voor de blijvers.?Het opkopen van grond als onderdeel van beëindigingsregelingen zorgt voor een verdere druk op agrarische ruimte om te ondernemen naast de lage kosteneffectiviteit.


Agrarische grond

LTO Nederland vindt dat agrarische grond in agrarisch gebruik moet blijven. Ook de Nederlandse burger vindt dat belangrijk, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Zeker met de gestelde kringlooplandbouwambities zal de agrarische sector de eigen landbouwgrond nodig hebben voor structuurversterking.

De bakens moeten op korte termijn worden verzet, stellen de boerenorganisaties, want het gaat om grote hoeveelheden gemeenschapsgeld. Zij willen dat de Tweede Kamer ervoor zorgt dat er de komende maanden geen onnodige en onomkeerbare besluiten worden doorgedrukt via de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijen.Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 10°
  45 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  20 %
Meer weer