Vlas en hennep passen in groen bouwplan

De teelt van vlas en hennep en het verwerken van deze gewassen in bouwmaterialen en textiel dragen bij aan de klimaat- en milieudoelstellingen van de Europese Unie.

Vlas+en+hennep+passen+in+groen+bouwplan
© DIRK HOL

Dat blijkt uit een studie die CLM Onderzoek en Advies uitvoerde in opdracht van de branchevereniging Vlas en Hennep.NL. Voor areaaluitbreiding moet het financieel rendement van beide gewassen wel ondersteund worden.

In de studie heeft CLM voor vlas en hennep een inschatting gemaakt van de bijdrage aan de milieu- en klimaatdoelstellingen binnen het toekomstig landbouwbeleid in Europa. Het bijbehorende rapport werd maandag in een digitale bijeenkomst aangeboden aan de gedeputeerden Henk Staghouwer van provincie Groningen en Jo-Annes de Bat van provincie Zeeland. Beide provincies betaalden mee aan het CLM-onderzoek.

CLM heeft op basis van een literatuurstudie en gesprekken met onderzoekers, telers en handelaren de effecten van vlas en hennep op het klimaat, natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en een vitaal platteland proberen vast te stellen. Daarbij zijn ook kwantitatieve berekeningen gemaakt en de broeikasemissies, impact van de gewasbescherming en onder meer het vastleggen van CO2 vergeleken met die van tarwe en aardappelen.

Versterken financieel rendement voorwaarde voor uitbreiding areaal


Broeikasemissie vergelijken met aardappelen

Aan de hand van grafieken laat adviseur Peter Leendertse van CLM zien dat de broeikasemissie van aardappelen omgerekend naar CO2-equivalenten aanmerkelijk hoger is dan die van vlas, hennep en ook wintertarwe. Verder is de milieubelasting van vlas en hennep substantieel lager ten opzichte van tarwe en aardappelen. Dat heeft te maken met beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of helemaal niet, in het geval van hennep.

In het hele verhaal rond de klimaatbijdrage van vezelgewassen als vlas en hennep speelt de vastlegging van CO2 in duurzame producten als bouwmaterialen en textiel een wezenlijke rol. CLM berekent de netto-vastlegging op 9 ton CO2 per hectare. Daarnaast stelt CLM dat vlas en hennep een positief effect hebben op de bodemstructuur, de biodiversiteit en de verruiming van de rotatie van akkerbouwers.

In een relatieve duurzaamheidsscore die CLM heeft samengesteld scoren hennep en vlas uiteindelijk aanmerkelijk beter dan tarwe en aardappelen. De vier gewassen krijgen daarbij punten van 1 tot en met 4 toebedeeld op basis van duurzaamheidsaspecten als klimaat, milieu, water, bodem, nutriëntenbehoefte biodiversiteit en biobased economy.


Opname in Nationaal Strategisch Plan

CLM concludeert op basis van de eigen studie dat de teelt en de toepassing van vlas en hennep positief bijdragen aan de klimaat- en milieudoelstellingen van de Europese Unie. Verder sluit de vastlegging van CO2 in duurzame producten naadloos aan op de plannen vanuit Brussel voor een Green Deal. 'Ons advies aan provincies en het ministerie van LNV is dan ook om vlas en hennep op te nemen in het Nationaal Strategisch Plan voor de uitvoering van het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid', zegt Leendertse.

De CLM-adviseur benadrukt tot slot dat het voor het stimuleren van vlas en hennep van essentieel belang is om het financieel rendement van de gewassen te versterken. 'Alleen als er meer vraag komt naar de verwerkte producten is het mogelijk om de arealen in Nederland uit te breiden. Wij roepen ngo's en het bedrijfsleven dan ook op om de voordelen van de brede toepassingen van vlas en hennep veel sterker onder de aandacht te brengen. De overheid kan daarin met regelgeving heel goed een bijdrage aan leveren.'


Relevant voor vitaal platteland

Voorzitter Watze van der Zee van Vlas en Hennep.NL zegt dat hij blij is met het onderzoek en de conclusies van het CLM. Het gepresenteerde rapport is voor hem een bevestiging dat vlas en hennep relevante gewassen zijn met bovendien een cultuurhistorische waarde en daarmee ook essentieel voor een vitaal platteland.

Gedeputeerde De Bat legt in zijn reactie de nadruk op marktontwikkeling. 'Meer vraag is essentieel om de teelt van deze gewassen te kunnen uitbreiden in Nederland. Verder is het goed om het verdienmodel te kunnen koppelen aan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De inkomenssteun vanuit Brussel zou gericht moeten zijn op gewassen die werkelijk een bijdrage leveren aan een beter milieu en het klimaatvraagstuk.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  22° / 15°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
 • Woensdag
  17° / 13°
  20 %
Meer weer