Noord%2DHolland+stelt+Actieprogramma+Klimaat+vast
Nieuws
© Paul Grootscholten/Aardwarmte Vierpolders

Noord-Holland stelt Actieprogramma Klimaat vast

Noord-Holland stelt deze collegeperiode 73 miljoen euro beschikbaar voor het klimaat. Het provinciebestuur stelde dinsdag Actieprogramma Klimaat vast, met scherpere maatregelen.

In het programma wordt ingezet op waterstof als alternatief voor gas. Ook liggen er kansen voor aardwarmte en maakt de provincie zich hard voor de aanleg en uitbreiding van elektriciteits- en andere energienetwerken.

Vanaf 2030 moeten in verschillende gebieden niet alleen kassen, maar ook woningen aan aardwarmteprojecten worden gekoppeld. Hergebruik van grondstoffen en verduurzaming van de voedselvoorziening zijn andere speerpunten in het programma.


Innovaties

Klimaatgedeputeerde Edward Stigter stelt dat meerdere wegen naar een klimaatneutrale provincie leiden. 'Noord-Holland bruist van de innovaties, op talloze gebieden, die een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzamingsslag die we moeten maken. Samen met alle betrokkenen gaan we ervoor zorgen dat we onze doelen halen.'

De CO2-uitstoot moet in 2030 met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 is Noord-Holland klimaatneutraal en circulair om klimaatverandering tegen te gaan. Actieprogramma Klimaat focust op vijf thema's: duurzame elektriciteitsopwekking, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit.


Broeikasgassen

Bodemdaling is een andere grote veroorzaker van de broeikasgassenuitstoot. De provincie zet actief in op het tegengaan daarvan met een innovatieprogramma Veen. 'We bevorderen daarnaast kringlooplandbouw en dragen bij aan kortere voedselketens', staat in het programma te lezen. In het Regionaal Mobiliteitsplan komen weer andere duurzaamheidsambities samen, zoals het stimuleren van tankstations voor biobrandstoffen.

Weer

 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 10°
  45 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  20 %
Meer weer