Assen+stemt+voor+strenger+pachtbeleid+gemeentegrond
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Assen stemt voor strenger pachtbeleid gemeentegrond

Gemeente Assen legt duurzaamheidseisen op aan haar pachters. De gemeenteraad ging onlangs akkoord met dit voorstel. Wel wordt in een evaluatie gekeken naar de uitvoerbaarheid van de maatregelen.

De pachters van de circa 500 hectare gemeentegrond moeten vanaf 1 november dit jaar voldoen aan vier randvoorwaarden. De teelt van uien en bollen is niet toegestaan, evenmin als het scheuren van grasland. Daarnaast moeten gewassen voor 1 november zijn gerooid en is de roulatie aardappelteelt minimaal 1:4.

Naast deze basisvoorwaarden kunnen de pachters nog kiezen uit tien (akkerbouw) of drie (grasland) maatregelen, zoals het gebruik van vaste mest, niet-kerende grondbewerking of kruidenrijk grasland. Bij toepassing van drie maatregelen betalen ze 110 procent van de standaard regionorm. Bij vier maatregelen is dat 100 procent en bij vijf of meer 90 procent.


Wethouder Mirjam Pauwels erkende dat de communicatie met de pachters niet optimaal is geweest. Ze zegde toe dat de gemeente samen met de pachters 'uitdrukkelijk aan de slag gaat over de uitvoerbaarheid'. Het eerste jaar heeft nog geen gevolgen voor de pachters. 'We willen naar praktisch betaalbare maatregelen en oplossingen voor de langere termijn', aldus de wethouder.


Maatschappelijke doeleinden

Het gaat om strategische grond die de gemeente in bezit heeft voor maatschappelijke doeleinden, zoals woningbouw of zonnepanelen. Deze grond wordt in eenjarige pacht uitgegeven aan boeren. Langdurende pacht is volgens de wethouder niet mogelijk, omdat deze maatschappelijke doelstellingen dan in het geding komen.

Dick Geerts uit Assen is één van de pachters. De akkerbouwer heeft 40 procent van zijn grond in pacht bij de gemeente. Vooral de eis van 1:4 aardappelteelt hakt er bij zijn bedrijf in. 'Het kost me over het hele bedrijf 150 euro per hectare. Wij telen 1:3. Als ik de 1:4-eis wil compenseren, moet ik op mijn andere grond 1:2 gaan telen.'


keuzemaatregelen

De pachters hebben wel overleg gehad over de keuzemaatregelen, maar de vier randvoorwaarden kwamen volgens Geerts pas op het laatste moment in het voorstel terecht. 'En toen ik daarover contact zocht met de gemeente, was er niemand beschikbaar.'

En juist die randvoorwaarden, zoals de 1:4-teelt en het verbod op het scheuren van grasland, werken averechts, stelt hij. 'Het scheurverbod is een behoorlijke belemmering voor de veehouders. Ze kunnen niet meer rouleren met maisteelt of ruilen met akkerbouwers.'


Geen agrarische kennis aanwezig

De pachters hebben nog overleg met de gemeente over de uitwerking van de plannen. 'Bij de gemeente is geen agrarische kennis aanwezig, dat blijkt uit dit voorstel ook weer. We hebben een direct aanspreekpunt nodig die er verstand van heeft. Ik zie het plan als een motie van wantrouwen tegen de boeren. We doen al veel van de maatregelen, dat is het probleem niet. Maar de randvoorwaarden hakken er veel harder in.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  15° / 7°
  20 %
Meer weer