Twee+derde+akkerbouwers+wil+precisielandbouw+toepassen
Nieuws
© ZLTO

Twee derde akkerbouwers wil precisielandbouw toepassen

Nederlandse akkerbouwers verwachten binnen nu en vijf jaar een of meerdere precisielandbouwtechnieken toe te passen. 64 procent van de akkerbouwers zegt dit te gaan doen.

Het plaatsspecifiek toepassen van gewasbescherming is daarbij met 47 procent de meest genoemde optie, blijkt uit onderzoek van Rabobank Food & Agri Research. Daarna volgt het variabel toedienen van stikstofbemesting met 35 procent. Vermoedelijke reden voor deze behoefte, is de steeds strengere regelgeving rond het gebruik van gewasbescherming in open teelten.

Ongeacht bedrijfsgrootte willen ondervraagde akkerbouwers de komende jaren meer informatie-intensieve technieken toepassen. Als belangrijke voorwaarde voor het toepassen van dergelijke technieken noemen ondervraagde akkerbouwers dat het instrument meer gemak moet bieden dan nu.


Gemak voor ondernemer

De belangrijkste voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van informatie-intensieve precisielandbouwtechnieken in de sector is meer gemak op het akkerbouwbedrijf. Nog een lastig punt momenteel.

Analist Stefan van Merrienboer van de Rabobank duidt een aantal zaken die nu nog een barrière zijn voor de akkerbouwers. 'Zij geven aan dat apparatuur van verschillende leveranciers niet op elkaar aansluit, twijfelen of de investeringen in tijd en geld wel lonend zijn en stellen dat de doorvertaling van de techniek naar specifieke bedrijfsomstandigheden ontbreekt.'

In het onderzoek, waaraan 233 Rabobank-klanten uit de akkerbouwsector meewerkten, gaf slechts 18 procent van de respondenten aan in de huidige precisielandbouw een techniek te zien die de ondernemer tijd bespaart. 'Je kunt dus wel stellen dat er een belangrijke opgave ligt voor leveranciers om de techniek gebruiksvriendelijker te maken', zegt Merrienboer.


Versnellen transitie

De trend van datavergaring is al jaren gaande. Toch zien we bij akkerbouwers dat deze data slechts beperkt wordt ingezet op het bedrijf. Voor een beter begrip van waar de barrières zitten en waar de grootste behoefte ligt, is dit onderzoek gehouden. Zo geeft 53 procent van de akkerbouwers aan dat een aanschafsubsidie of bijdrage vanuit ketenpartijen zou stimuleren om over te gaan op deze techniek.

Toepassing van precisielandbouw kan volgens de ondervraagde akkerbouwers voordeel bieden aan de kostenkant van het bedrijf. 64 procent noemt efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen als voordeel, 44 procent wijst op besparing door nauwkeurigere inzet en 42 procent stelt dat deze technieken het gebruik van meststoffen efficiënter maken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  14° / 7°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 6°
  20 %
 • Vrijdag
  14° / 10°
  70 %
Meer weer